Strona główna

Dotacje
Regionalne Programy Operacyjne
Wzrost konkurencyjności MŚP w woj. lubelskim (3.7 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na:  Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; Zastosowaniu nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne); Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych […]

Termin naboru: październik 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOMOTO wsparcie na realizację projektów B+R dla sektora motoryzacyjnego

  Wspierane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe Beneficjenci: przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw Warunki konkursu: projekt musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu w obszarach takich jak: innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu, innowacyjne pojazdy i napędy, innowacyjne części, komponenty i systemy […]

Termin naboru: sierpień 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na OZE (1.1.1 POIiŚ)

  Środki przeznaczone są na wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej. Wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących: energię wiatru – powyżej 5 MWe, biomasę – powyżej 5 MWth/MWe, biogaz – powyżej 1 MWe, wodę – powyżej 5 MWe, energię promieniowania słonecznego […]

Termin naboru: październik 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOship dotacje na prace B+R dla sektora stoczniowego

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze stoczniowym. Projekty, które będą mogły liczyć na dofinansowanie powinny charakteryzować się innowacyjnością, bądź wykorzystywać elementy innowacyjne w zakresie np. prac projektowych, przygotowania prototypowych konstrukcji i obiektów pływających, obiektów nabrzeża oraz techniki wytwarzania w działalności stoczniowej. Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się […]

Termin naboru: lipiec 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla MŚP (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). O udzielnie wsparcia w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (regiony słabiej […]

Termin naboru: grudzień 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorców
Współpraca (EPI)

Nowe działanie PROW będzie wspierało tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Termin naboru: wrzesień 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Eko-Przedsiębiorstwa w woj. małopolskim (4.2 RPO)

  W ramach konkursu będzie można ubiegać się o dofinansowanie m.in. głębokiej modernizacji energetycznej budynków oraz kompleksowych projektów obejmujących: modernizację energetyczną budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjenci:  mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego. Maksymalny poziom dofinansowania: dla mikro i małych przedsiębiorstw – 65% kosztów kwalifikowanych […]

Termin naboru: sierpień 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw na Mazowszu (1.2.1 RPO)

  Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych, prowadzonych we współpracy z jednostką naukową. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt musi być realizowany przez przedsiębiorcę wspólnie z jednostką naukową posiadającą kategorię naukowej co najmniej B. Beneficjenci: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne posiadające doświadczenie […]

Termin naboru: wrzesień 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
InnoNeuroPharm wsparcie na realizację projektów sektora B+R branży farmaceutycznej

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym InnoNeuroPharm. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie z przedsiębiorców. Poziomy dofinansowania: na badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 75%, duże przedsiębiorstwa: 65% kosztów kwalifikowanych. […]

Termin naboru: październik 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na prace B+R w woj. kujawsko-pomorskim (1.2.1 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone na prowadzenie prac B+R, stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego. Beneficjenci: przedsiębiorstwa mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania: na badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie przedsiębiorstwa – 75%, duże przedsiębiorstwa – 65%,  na prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – […]

Termin naboru: lipiec 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla dużych przedsiębiorstw (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa i konsorcja (regiony słabiej rozwinięte) Maksymalna poziom dofinansowania: na badania przemysłowe […]

Termin naboru: czerwiec 2018 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00