Strona główna

Dotacje
Regionalne Programy Operacyjne
Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw w woj. lubelskim (5.1 RPO)

  Wsparcie jest przeznaczone na realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa MŚP Spółki prawa handlowego w których […]

Termin naboru: czerwiec 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wczesna faza rozwoju przedsiębiorstw MŚP w woj. małopolskim (3.4.3 RPO)

  W ramach  konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje dla MŚP w woj. małopolskim (3.4.4 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw z woj. małopolskiego (1.2.1 RPO)

  Dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa w szczególności MŚP, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: a) jednostek naukowych, b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni, c) organizacji […]

Termin naboru: wrzesień 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOMOTO wsparcie na realizację projektów B+R dla sektora motoryzacyjnego

  Wspierane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe Beneficjenci: przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw Warunki konkursu: projekt musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu w obszarach takich jak: innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu, innowacyjne pojazdy i napędy, innowacyjne części, komponenty i systemy […]

Termin naboru: lipiec 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOship dotacje na prace B+R dla sektora stoczniowego

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze stoczniowym. Projekty, które będą mogły liczyć na dofinansowanie powinny charakteryzować się innowacyjnością, bądź wykorzystywać elementy innowacyjne w zakresie np. prac projektowych, przygotowania prototypowych konstrukcji i obiektów pływających, obiektów nabrzeża oraz techniki wytwarzania w działalności stoczniowej. Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się […]

Termin naboru: czerwiec 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na prace B+R w woj. kujawsko-pomorskim (1.2.1 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone na prowadzenie prac B+R, stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego. Beneficjenci: przedsiębiorstwa mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania: na badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie przedsiębiorstwa – 75%, duże przedsiębiorstwa – 65%,  na prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje dla innowacyjnych MŚP w woj. kujawsko-pomorskim (1.6.2 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na wdrażanie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach w celu wprowadzenia nowych produktów/usług na rynek. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MSP Poziomy dofinansowania: dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55% kosztów kwalifikowalnych, dla średnich przedsiębiorstw – 45% kosztów kwalifikowalnych. Preferencje w zakresie dostępu do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa, których projekty wpisują  się  w zakres  regionalnej strategii inteligentnej […]

Termin naboru: czerwiec 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorców
Współpraca (EPI)

Nowe działanie PROW będzie wspierało tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Termin naboru: wrzesień 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
IUSER dotacje na projekty B+R w sektorze elektronicznym, teleinformatycznym i technik informacyjnych

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym IUSER. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie z przedsiębiorców. Poziomy dofinansowania: na badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 75%, duże przedsiębiorstwa: 65% kosztów kwalifikowanych. […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Regionalne agendy naukowo-badawcze (4.1.2 POIR)

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki – zarówno konwencjonalnej, odnawialnej jak i sieci elektroenergetycznych.

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00