Strona główna

Dotacje
Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Dotacje na przetwórstwo i handel hurtowy produktami rolnymi (PROW)

    Wsparcie na realizację projektów dot. przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz modernizacji lub budowy zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.    Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół oraz przedsiębiorstwa MŚP i duże z branży produkcji pasz bez-GMO.    Poziom […]

Termin naboru: grudnia 2021 r.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorców
Racjonalna gospodarka odpadami - Fundusz Modernizacyjny

  Wsparcie przeznaczone jest na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.   Beneficjenci: przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.   Forma wsparcia: Dotacja maksymalny poziom wsparcia w formie dotacji nie może […]

Termin naboru: grudnia 2022 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Program Priorytetowy - Energia Plus

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2021 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.                               Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań […]

Termin naboru: maja 2021 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00