Strona główna

Aktualności
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Kredyt ekologiczny - ogłoszenie naboru

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu Kredyt ekologiczny z Programu FENG. Wsparcie będzie można otrzymać na realizację inwestycji z zakresu modernizacji posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia) w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej w modernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia. Program skierowany jest do przedsiębiorstw sektora […]

czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy
Dotacje dla przedsiębiorstw na centra przechowalniczo-dystrybucyjne

W terminie od 1 do 30 czerwca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” KPO.  Wnioski będą mogły składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.  W ramach inwestycji mających na celu poprawę […]

czytaj więcej

Fundusze europejskie
Rozpoczęła się prekwalifikacja projektów intermodalnych w ramach KPO

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogłosiło rozpoczęcie wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Termin składania wniosków: od 30 marca do odwołania.  Szacowany budżet konkursu: do 175 mln EUR Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy mającemu siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na […]

czytaj więcej

Perspektywa finansowa 2021-2027
Ścieżka SMART dla przedsiębiorstw - ZMIANA TERMINU NABORU

W dniu 21 lutego 2023 r. rozpoczął się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Ścieżka SMART w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. W dniu 30.03.2023r. został wydłużony nabór do 09 maja 2023r. W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie w jednym wniosku, uwzględniając poszczególne moduły tj.: moduły obligatoryjne: moduł […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Dofinansowanie na robotyzację i cyfryzację dla dużych przedsiębiorstw

Już wkrótce ruszy nabór wniosków na dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw  w ramach inwestycji A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Instytucją odpowiedzialną za sam nabór będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Budżet konkursu dla przedsiębiorstw to ponad 1 mld. zł, a wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Minimalna […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Harmonogramy konkursów w ramach Funduszy Europejskich w województwach

Wraz z zatwierdzeniem Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-2027 dla poszczególnych województw pojawiają się pierwsze harmonogramy konkursów na najbliższy rok. Pierwszymi regionami z opublikowanymi harmonogramami naborów wniosków są województwa opolskie oraz lubelskie.  Poniżej, zestawienie wybranych konkursów dla przedsiębiorców na następne 12 miesięcy – kiedy należy spodziewać się naboru? jakie typy projektów będą się kwalifikować? oraz […]

czytaj więcej

Perspektywa finansowa 2021-2027
Znamy już harmonogram naborów Programu FEnIKS

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) to ponad 24 mld EUR na inwestycje w sektorze środowiska, transportu, sytemu ochrony zdrowia oraz kultury.  Pierwsze konkursy w ramach Programu ruszą w II kwartale 2023r. W pierwszej kolejności będą dotyczyć inwestycji w sektorze zdrowia i kultury.

czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy
Harmonogram naborów w ramach KPO

Znamy ramowy harmonogram inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i wstępne terminy naborów w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem zewnętrznym. Na I półrocze 2023 r. w harmonogramie zostały wymienione inwestycje i konkursy takie jak: 2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności […]

czytaj więcej

Perspektywa finansowa 2021-2027
Znamy już harmonogram i kryteria konkursów Programu FENG

Ciekawe działania dla przedsiębiorstw, w ramach których pojawią się pierwsze konkursy to m.in. Ścieżka SMART (nowość – wsparcie modułowe), Kredyt technologiczny, Kredyt ekologiczny, Promocja marki innowacyjnych MŚP, Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP. Od 21 lutego 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART dla projektów indywidualnych MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Więcej szczegółów […]

czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy
Wsparcie dla klastrów i spółdzielni energetycznych

W ramach KPO klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz JST i ich związki mogą wziąć udział w naborze na wsparcie przedinwestycyjne. W jego ramach będą finansowane projekty opracowujące dokumenty na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej, ale też niezbędne analizy i dokumentacje do przeprowadzenia późniejszej inwestycji. Wsparcie można uzyskać na: Strategie lokalnego rozwoju rynku energii; Analizy […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje dla przedsiębiorstw MŚP dot. GOZ

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planuje się ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne i krajowe. Instytucją zarządzającą naborem mającym odpowiedzieć na ten cel ma być Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski o dofinansowanie będą mogli składać mali i średni przedsiębiorcy (MŚP). W jego ramach […]

czytaj więcej

Ulgi i zachęty podatkowe
Ulga na robotyzację

Zachętą do rozwoju robotyzacji w Polsce oprócz dotacji jest również ulga na robotyzację, która funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Do ulgi uprawniony jest podatnik, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, a który poniósł w danym roku podatkowym wydatki na robotyzację rozumianej jak:  koszty nabycia fabrycznie nowych: robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00