Strona główna

Aktualności
Dotacje dla MŚP
Pilotaż Przemysł 4.0. nabór wniosków już w czerwcu 2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Pilotaż Przemysł 4.0. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne na wdrożenie kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Zmiany w Programie "Granty rządowe"

Pod koniec marca 2021 roku zostały wprowadzone zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” na podstawie którego przyznawane są tzw. Granty rządowe. Modyfikacje jakie zostały przeprowadzone w Programie dotyczą głównie zasad przyznawania wsparcia. Do głównych zmian w kryteriach ilościowych zalicza się m.in.: zmniejszenie minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych w […]

czytaj więcej

Fundusze europejskie
Już wkrótce pierwsze konkursy w ramach Programu Horyzont Europa

Horyzont Europa zastąpi program Horyzont 2020 a jego budżet wynosi około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. To największy na świecie program mający na celu doskonalenie bazy naukowej, rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i celów zrównoważonego rozwoju oraz stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemy, które sprzyjają innowacyjności. Horyzont Europa będzie […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Dotacje na OZE w 2021r.

Dostępne są dwa konkursy organizowane przez NFOŚiGW na dofinasowanie inwestycji w OZE tj.  Program Energia Plus: Budżet Programu w podziale na: dotacje z uwzględnieniem technologii ORC – 50 mln zł pożyczki preferencyjne – 1,2 mld zł. Dofinansowanie będzie udzielone głównie w formie pożyczki. W przypadku pożyczki beneficjent może liczyć na wsparcie w wysokości do 85% […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga B+R - przewodnik

Na czym polega ulga B+R? Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Komu przysługuje? podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich? Ustawa o uldze […]

czytaj więcej

Fundusze europejskie
Nowy rok nowe możliwości dofinansowania

9 grudnia 2020r. PARP ogłosił nabór popularnego konkursu „Badania na rynek” z alokacją 500 mln zł dla przedsiębiorstw MŚP.  Od 24 listopada 2020r. trwa nabór w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców” gdzie dla przedsiębiorstw MŚP jest do wydania 70 mln zła na opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz wdrożenie nowych produkt lub usług na rynek. Z […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR organizowany przez BGK. Zmiany wprowadzone w ramach naboru od 1 czerwca 2020r. to m.in. nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia, zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Nowy konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki - AGROTECH

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach Szybkej Ścieżki – AGROTECH. Konkurs przeznaczony będzie dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), realizujących projekt poza województwem mazowieckim. Wsparciem objęte będą badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Pożyczka płynnościowa z POIR

W sumie 2,15 miliarda złotych, zostanie przeznaczonych na Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm, finansowanych z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój.  Do tej pory w całym kraju przedsiębiorcy zawarli ponad 1000 umów na prawie 365 milionów złotych. Główną zaletą pożyczki jest jej połączenie z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca spłaca […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Fundusz Gwarancji Rolnych

Zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych BGK rozszerza wsparcie udzielane w formie gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). FGR skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży rolnej. Zmiany w programie FGR umożliwią uzyskanie gwarancji na kredyty obrotowe oraz dopłat do oprocentowania, co ułatwi klientom utrzymanie płynności finansowej. Nowe warunki umożliwią: Objęcie […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Fundusz Dopłat do Oprocentowania

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa  oraz podmioty, które prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. W ramach programu Przedsiębiorca będzie zobowiązany spłacić tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokryje dopłata z budżetu państwa. Maksymalny okres dopłat wynosi 12 miesięcy. Całkowita wartość Funduszu to ponad pół miliarda złotych. […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Ruszył nabór wniosków na leasing operacyjny i pożyczki ARP

Od 6 maja br. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych instrumentów przygotowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach tarczy antykryzysowej tj.: refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego, pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy MŚP działający przez 12 miesięcy, prowadzący pełną księgowość oraz osiągający […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00