Strona główna

Aktualności
Perspektywa finansowa 2021-2027
Kolejne Programy zatwierdzone przez KE

Programy Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021 – 2027 oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021 – 2027 zatwierdzone przez KE.  W dniu 6 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS) oraz Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW). Akceptacje KE otrzymały dotychczas […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 - 2027 zatwierdzony przez KE

W dniu 27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG). Jest to pierwszy z ośmiu Programów, który otrzymał akceptację KE.  Budżet FENG wynosi około 7,9 mld EUR, a sam program pogrupowany został w cztery główne Priorytety: „Wsparcie dla przedsiębiorców”, „Środowisko sprzyjające innowacjom” „Zazielenienie przedsiębiorstw” „Pomoc Techniczna”. Z punktu […]

czytaj więcej

Fundusze europejskie
Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w sieci TEN-T w ramach Instrumentu „Łącząc Europę 2” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2). Dostępna alokacja w ramach tej puli środków wynosi 375 mln euro. Dofinansowanie można uzyskać na: infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż sieci drogowej TEN-T tj. publicznie dostępnych stacji ładowania o […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ogłoszono nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu CEF2

Instrument „Łącząc Europę 2” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2) wspiera projekty infrastrukturalne w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych. Budżet Programu opiewa na kwotę ponad 30 mld EUR, który zostanie przeznaczony na: Sektor transportu: budżet: ok. 25 mld EUR, Sektor energii: budżet: ok. 5,8 mld EUR, Sektor technologii cyfrowych: budżet: ok. 2 mld EUR. W […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Rusza nabór wniosków dla MŚP z branży rolno – spożywczej

W dniu 1 czerwca 2022 r Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), co umożliwi realizacje zaplanowanych reform i inwestycji w tym w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Najistotniejszym komponentem dla polskich przedsiębiorców jest Komponent A – „Odporność i konkurencja gospodarki”. W ramach tego komponentu przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie w […]

czytaj więcej

Ulgi i zachęty podatkowe
V Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu

Accreo jest parterem V edycji Konferencji Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu – KONFERENCJA AIR, która już 5-6 października br. odbędzie się w Olsztynie, na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.  Konferencja AiR to wyjątkowe wydarzenie tego typu w regionie Polski Północno-Wschodniej przygotowywane z myślą o przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach integratorskich i technologicznych, gromadzi również przedstawicieli uczelni wyższych, władz […]

czytaj więcej

Perspektywa finansowa 2021-2027
Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Prace nad Programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) nabierają tempa, a to za sprawą projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027. Dokument przedstawia szczegóły dotyczące wydatkowania środków z Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu […]

czytaj więcej

Ulgi i zachęty podatkowe
Ulga na robotyzację

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („PIT”), jak i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”) nową ulgę, tzw. „ulgę na robotyzację” Do ulgi uprawniony jest podatnik, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, a który poniósł w danym roku podatkowym wydatki […]

czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy
Harmonogram naborów w ramach KPO

Znamy ramowy harmonogram inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i wstępne terminy naborów w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem zewnętrznym. Do końca 2022 r. planowane jest uruchomienie następujących konkursów skierowanych do przedsiębiorców: 4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (dla MŚP sektora rolno-spożywczego); 2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór wniosków w ramach EIC Accelerator

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. EIC Accelerator – kolejne daty naboru wniosków 23 marca 2022 r. zakończył się pierwszy z tegorocznych naborów wniosków o dotacje z konkursu EIC Accelerator […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o kredyty preferencyjne w 2022 roku. Łączny limit akcji kredytowej na 2022 r. wyniesie 500 milionów złotych, a w ramach środków na dopłaty do oprocentowania do tych kredytów przeznaczono 9 milionów złotych. Kredyt preferencyjny jest to kredyt w którego spłacie pomaga ARiMR poprzez dopłaty do […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje dla przedsiębiorstw MŚP w woj. łódzkim

W ramach RPO Województwa Łódzkiego został ogłoszony konkurs „REACT-EU dla przedsiębiorców” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, na który przeznaczono 24,4 mln PLN. Wsparcie będzie ukierunkowane na działania inwestycyjne, w tym związane z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw) oraz na zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na kryzys. […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00