Strona główna

Aktualności
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Konkurs tzw. Szybkiej ścieżki już ogłoszony!

NCBiR ogłosił konkurs w ramach tzw. Szybkiej ścieżki na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, który odbędzie się w dwóch rundach tj. runda I w terminie od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r. dla dużych przedsiębiorstw; min. wartość projektu 2 mln zł; budżet 100 mln zł, runda II w terminie od 13 kwietnia do maksymalnie 4 […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Regionalne dofinansowania w woj. łódzkim

Już w lutym 2021r. planowane są trzy nabory wniosków dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych na:  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej (możliwość ubiegania się również przez duże przedsiębiorstwa), projekty badawczo-rozwojowe prowadzone […]

czytaj więcej

Fundusze europejskie
Już wkrótce ustanowienie programu "Horyzont Europa"

W I kwartale 2021r. zostanie ustanowiony 9. program ramowy UE na rzecz badań i innowacji – Horyzont Europa z budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. To największy na świecie program mający na celu doskonalenie bazy naukowej, rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i celów zrównoważonego rozwoju oraz stymulowanie […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga B+R - przewodnik

Na czym polega ulga B+R? Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Komu przysługuje? podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich? Ustawa o uldze […]

czytaj więcej

Fundusze europejskie
Nowy rok nowe możliwości dofinansowania

9 grudnia 2020r. PARP ogłosił nabór popularnego konkursu „Badania na rynek” z alokacją 500 mln zł dla przedsiębiorstw MŚP.  Od 24 listopada 2020r. trwa nabór w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców” gdzie dla przedsiębiorstw MŚP jest do wydania 70 mln zła na opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz wdrożenie nowych produkt lub usług na rynek. Z […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Dotacje na OZE w 2021r.

NFOŚiGW ogłosił II nabór programu „Energia Plus” gdzie przeznaczono: na dotacje z uwzględnieniem technologii ORC – 50 mln zł. na pożyczki preferencyjne – 1,2 mld zł. Wnioski należy składać w terminie od 1 października 2020r. do 17.12.2021r. Dofinansowanie będzie udzielone głównie w formie pożyczki. W przypadku pożyczki beneficjent może liczyć na wsparcie w wysokości do 85% kosztów […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR organizowany przez BGK. Zmiany wprowadzone w ramach naboru od 1 czerwca 2020r. to m.in. nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia, zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Nowy konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki - AGROTECH

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach Szybkej Ścieżki – AGROTECH. Konkurs przeznaczony będzie dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), realizujących projekt poza województwem mazowieckim. Wsparciem objęte będą badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Pożyczka płynnościowa z POIR

W sumie 2,15 miliarda złotych, zostanie przeznaczonych na Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm, finansowanych z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój.  Do tej pory w całym kraju przedsiębiorcy zawarli ponad 1000 umów na prawie 365 milionów złotych. Główną zaletą pożyczki jest jej połączenie z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca spłaca […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Fundusz Gwarancji Rolnych

Zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych BGK rozszerza wsparcie udzielane w formie gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). FGR skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży rolnej. Zmiany w programie FGR umożliwią uzyskanie gwarancji na kredyty obrotowe oraz dopłat do oprocentowania, co ułatwi klientom utrzymanie płynności finansowej. Nowe warunki umożliwią: Objęcie […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Fundusz Dopłat do Oprocentowania

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa  oraz podmioty, które prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. W ramach programu Przedsiębiorca będzie zobowiązany spłacić tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokryje dopłata z budżetu państwa. Maksymalny okres dopłat wynosi 12 miesięcy. Całkowita wartość Funduszu to ponad pół miliarda złotych. […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Ruszył nabór wniosków na leasing operacyjny i pożyczki ARP

Od 6 maja br. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych instrumentów przygotowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach tarczy antykryzysowej tj.: refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego, pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy MŚP działający przez 12 miesięcy, prowadzący pełną księgowość oraz osiągający […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00