Strona główna

Aktualności
Pakiet antykryzysowy
Pierwsze konkursy dla MŚP w ramach inicjatywy REACT-EU

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy REACT-EU, której celem jest walka z gospodarczymi skutkami pandemii. Kwota ta w pełni zostanie wykorzystana na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskane środki zostaną podzielone na: Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy (ponad 1,2 mld zł […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór wniosków dla MŚP w ramach EIC Accelerator

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Konkurs jest skierowany do pojedynczych przedsiębiorstw MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej […]

czytaj więcej

Perspektywa finansowa 2021-2027
Zmiany w mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Wśród pozytywnych zmian jest fakt, iż w kilku województwach wzrośnie intensywność pomocy tj. w woj. świętokrzyskim, śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim i regionie mazowieckim regionalnym. Natomiast zmniejszeniu ulegnie poziom wsparcia dla woj. pomorskiego do 30% oraz Warszawa nie będzie objęta […]

czytaj więcej

Perspektywa finansowa 2021-2027
Ruszyły pierwsze konkursy w ramach Programu Horyzont Europa

Horyzont Europa – rozpoczęcie naborów Komisja Europejska przyjęła główny Program Prac dla Horyzontu Europa na lata 2021–2022. Dokument ten zawiera cele i konkretne obszary tematyczne, na które zostaną przeznaczone środki w wysokości prawie 15 mld EUR. W ramach drugiego filaru dotyczącego działań B+R+I (badania, rozwój, innowacje) ogłoszono konkursy w ramach klastrów, czyli szeroko zdefiniowanych obszarów […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach Nowego Ładu

Opublikowany nowy program reform ekonomiczno-społecznych tzw. Nowy Ład zakłada wprowadzenie m.in. zmian podatkowych, ale także instrumentów mających na celu wsparcie przedsiębiorstw. Jednym z takim instrumentów, który ma być skierowany do małych przedsiębiorstw jest ulga na prototypy, która ma dawać możliwość odliczenia 30% kosztów związanych z przygotowaniem rozwiązań prototypowych, które nie kwalifikują się do ulgi z […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Ułatwienia dla inwestorów ubiegających się o zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Planowane jest wprowadzenie następujących zmian: Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, zostaną obniżone o: 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji związanej z „nowoczesnymi usługami dla […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Zmiany w Programie "Granty rządowe"

Pod koniec marca 2021 roku zostały wprowadzone zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” na podstawie którego przyznawane są tzw. Granty rządowe. Modyfikacje jakie zostały przeprowadzone w Programie dotyczą głównie zasad przyznawania wsparcia. Do głównych zmian w kryteriach ilościowych zalicza się m.in.: zmniejszenie minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych w […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Planowany nabór w ramach PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowała na wrzesień 2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Jest to jedna z ostatnich możliwości dotacji dla sektora rolno-spożywczego udzielanego w ramach PROW w pespektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorstwa mikro, małe […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Pilotaż Przemysł 4.0. nabór wniosków już w czerwcu 2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Pilotaż Przemysł 4.0. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne na wdrożenie kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Dotacje na OZE w 2021r.

Dostępne są dwa konkursy organizowane przez NFOŚiGW na dofinasowanie inwestycji w OZE tj.  Program Energia Plus: Budżet Programu w podziale na: dotacje z uwzględnieniem technologii ORC – 50 mln zł pożyczki preferencyjne – 1,2 mld zł. Dofinansowanie będzie udzielone głównie w formie pożyczki. W przypadku pożyczki beneficjent może liczyć na wsparcie w wysokości do 85% […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga B+R - przewodnik

Na czym polega ulga B+R? Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Komu przysługuje? podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich? Ustawa o uldze […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Fundusz Dopłat do Oprocentowania

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa  oraz podmioty, które prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. W ramach programu Przedsiębiorca będzie zobowiązany spłacić tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokryje dopłata z budżetu państwa. Maksymalny okres dopłat wynosi 12 miesięcy. Całkowita wartość Funduszu to ponad pół miliarda złotych. […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00