Strona główna

Aktualności
Dotacje dla MŚP
Trwa nabór wniosków w ramach EIC Accelerator

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. EIC Accelerator – kolejne daty naboru wniosków 23 marca 2022 r. zakończył się pierwszy z tegorocznych naborów wniosków o dotacje z konkursu EIC Accelerator […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o kredyty preferencyjne w 2022 roku. Łączny limit akcji kredytowej na 2022 r. wyniesie 500 milionów złotych, a w ramach środków na dopłaty do oprocentowania do tych kredytów przeznaczono 9 milionów złotych. Kredyt preferencyjny jest to kredyt w którego spłacie pomaga ARiMR poprzez dopłaty do […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje dla przedsiębiorstw MŚP w woj. łódzkim

W ramach RPO Województwa Łódzkiego został ogłoszony konkurs „REACT-EU dla przedsiębiorców” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, na który przeznaczono 24,4 mln PLN. Wsparcie będzie ukierunkowane na działania inwestycyjne, w tym związane z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw) oraz na zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na kryzys. […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Już wkrótce wsparcie na robotyzację w branży meblarskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje pierwszy nabór w ramach konkursu tzw. „Robogrant”. O dofinansowanie w wysokości do 850 tys. zł będą mogły starać się firmy produkcyjne z branży meblarskiej poprzez realizację projektów roboczych. Więcej szczegółów o naborze już wkrótce.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych

Instrument „Łącząc Europę 2” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2) wspiera projekty infrastrukturalne w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych. Budżet Programu opiewa na kwotę ponad 30 mld EUR, który zostanie przeznaczony na: Sektor transportu: budżet: ok. 25 mld EUR, Sektor energii: budżet: ok. 5,8 mld EUR, Sektor technologii cyfrowych: budżet: ok. 2 mld EUR. W […]

czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy
Fundusz Odbudowy dla Polski jeszcze tej jesieni? Wszystko na to wskazuje

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polski Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), w ramach którego jest do dyspozycji ok. 58 mld euro (23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek). W dniu 17 czerwca 2022 r. nastąpiło ostateczne zatwierdzenie KPO przez Państwa członkowskie Unii Europejskiej.  KPO określa cele związane z […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027

W dniu 30 czerwca 2022 r. oficjalnie Polska zakończyła negocjacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską (KE). Umowa Partnerstwa określa współpracę z KE i strategię  wykorzystania funduszy europejskich w Polsce w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Budżet dla Polski na lata 2021-2027 jest największym spośród wszystkich państw członkowskich i wynosi 76 mld euro. Podobnie jak w […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwają prace nad projektem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 - 2027

W dniu 6 grudnia 2021 roku Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).  W dniu 16 marca 2022 r., kolejna wersja projektu Programu FENG została  przekazana do Komisji Europejskiej (KE). Projekt zawiera zmiany będące wynikiem negocjacji z Komisją Europejską. Budżet FENG wynosi około 7,9 mld EUR, […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Nowe możliwości wsparcie dla branży rolno – spożywczej

Polscy przedsiębiorcy musieli długo czekać na środki, które przyczynią się do odbudowy potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz będą stanowić wsparcie w budowie trwałej konkurencyjności gospodarki. W dniu 1 czerwca 2022 r Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), co umożliwi realizacje zaplanowanych reform i […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Wysokosprawna kogeneracja dla przemysłu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. W ramach programu możliwe jest wsparcie na realizację: 1)Inwestycji dotyczących budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w […]

czytaj więcej

Instrumenty zwrotne
Pożyczki unijne dla MŚP

W ramach unijnych instrumentów dofinansowania przedsiębiorstw można aplikować o pożyczkę, poręczenie lub wejście kapitałowe. Wskazane formy finansowania uzupełniają klasyczny system dotacji bezzwrotnych. Zdecydowana większość ofert zbudowana jest na preferencyjnych warunkach. Pożyczka unijna finansowana jest ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych przy nadzorze Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pożyczki z Funduszy Europejskich oferowane są w poszczególnych województwach i […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Granty rządowe na projekty inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Granty rządowe przyznawane są na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” .  Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji i skierowane jest na typy inwestycji takiej jak: Strategiczne – inwestycje produkcyjne o min. nakładach 160 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy  min. 100.  Innowacyjne – inwestycje produkcyjne, której […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00