Aktualności
Wróć do listy

Ulga na robotyzację

Ulgi i zachęty podatkowe

Zachętą do rozwoju robotyzacji w Polsce oprócz dotacji jest również ulga na robotyzację, która funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r.

Do ulgi uprawniony jest podatnik, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, a który poniósł w danym roku podatkowym wydatki na robotyzację rozumianej jak: 

  1. koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych;
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych;
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
  1. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej;
  2. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej;
  3. opłaty, ustalone w umowie leasingu, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Odliczenie przysługuje w wysokości 50% kosztów poniesionych z ww. tytułów, o których mowa powyżej, jednak nie może przekroczyć całkowitej kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Odliczenie przysługuje w stosunku do kosztów poniesionych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. 

W przypadku zainteresowania tą bądź inną ulgą podatkową zapraszamy do kontaktu.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07