Aktualności
Wróć do listy

Ruszyła ŚCIEŻKA SMART dla przedsiębiorstw – trzeci nabór

Perspektywa finansowa 2021-2027

Ruszył trzeci nabór wniosków w ramach Ścieżki SMART, który potrwa do 24.10.2024r. (budżet dla MŚP to ponad 2 mld zł).

W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie w jednym wniosku, uwzględniając poszczególne moduły tj.:

  • moduły obligatoryjne: moduł B+R lub wdrożenie innowacji,
  • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

Wsparcie będzie udzielane zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.

Najważniejszą zmianą w naborze jest wprowadzenie dwuetapowego etapu oceny.

Dwuetapowy proces oceny zakładać będzie:

ETAP 1

  1. Ocena wybranych kryteriów obligatoryjnych (TAK/NIE) wspólnych dla projektu:
  • Zgodność z zakresem naboru
  • Kwalifikowalność wnioskodawcy
  1. Ocena wybranych kryteriów obligatoryjnych (TAK/NIE) dla modułów B+R / Wdrożenie innowacji:

Moduł B+R

  • Innowacyjność rezultatu prac B+R – oceniane będzie, czy cechy i funkcjonalności innowacji wynikają z zaplanowanych prac B+R, mają adekwatne wskaźniki, zaspokajają potrzeby odbiorców, potwierdzają nowość rozwiązania na rynku polskim;
  • Charakter B+R modułu – oceniane będzie, czy projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prac rozwojowe; poprawnie zdefiniowano problem badawczy/technologiczny, a proponowana metoda badawcza jest adekwatna do rozwiązania tego problemu

Moduł Wdrożenie innowacji

  • Innowacyjność przedmiotu wdrożenia – oceniane będzie, czy cechy / funkcjonalności innowacji wynikają z prac B+R, mają adekwatne wskaźniki, zaspokajają potrzeby odbiorców, potwierdzają nowość rozwiązania na rynku polskim;
  • Wyniki prac B+R jako przedmiot wdrożenia – oceniane będzie, czy zaplanowano wdrożenie do działalności gospodarczej wnioskodawcy na terytorium RP wyników prac B+R w formie innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym

W zakresie kryteriów dla modułu B+R istotna zmiana dotyczy minimalnych wartości kosztów kwalifikowanych. W nowym konkursie zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i MŚP będą musiały ponieść co najmniej 3 mln złotych kosztów kwalifikowanych. W sytuacji, gdy projekt obejmować będzie zarówno moduł B+R, jak i Wdrożenie innowacji, limit ten odnosić się będzie do jednego, wybranego modułu. Jednocześnie, utrzymany będzie wymóg, by koszty kwalifikowane modułu B+R wynosiły min. 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.

Więcej informacji Ścieżka SMART

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07