DotacjePoprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach
Dotacje dla dużych przedsiębiorców

  Instrument wspierający takie przedsięwzięcia, jak modernizacja energetyczna budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych czy zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie.   Beneficjenci średnie i duże przedsiębiorstwa   Forma dofinansowania i warunki:  Pożyczka preferencyjna z premią inwestycyjną (umorzenie), Intensywność wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych (w przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” […]

Termin naboru: czerwca 2024 r.

czytaj więcej

Ścieżka SMART
Projekty B+R

  Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Zakres projektu obejmuje m.in.: wdrożenie innowacji – projekty inwestycyjne, zakup infrastruktury do prac B+R, cyfryzacja procesów w firmach, zazielenienie przedsiębiorstw (np. inwestycje w OZE lub poprawę efektywności energetycznej), promocja eksportu (np. udział w targach), podnoszenie kompetencji pracowników. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże) […]

Termin naboru: czerwca 2024 r.

czytaj więcej

Innowacje cyfrowe w MŚP – Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Regionalne Programy Operacyjne

  Celem konkursu jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach MŚP. W wyniku realizacji projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.   Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. Przedsiębiorstwo musi funkcjonować nieprzerwanie co najmniej 3 lata.    Poziom dofinansowania: […]

Termin naboru: maja 2024 r.

czytaj więcej

Kredyt ekologiczny - drugi nabór
OZE i Środowisko

  Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne […]

Termin naboru: kwietnia 2024 r.

czytaj więcej

Dofinansowanie w woj. mazowieckim
Regionalne Programy Operacyjne

  W ramach naboru będą wspierane takie projekty, które obejmują cały proces powstawania innowacji lub jego elementy, zakończony wdrożeniem. Badania B+R stanowią element obowiązkowy. Finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które będą ukierunkowane na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w regionalnych inteligentnych […]

Termin naboru: marca 2024 r.

czytaj więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP
Dotacje dla MŚP

  Wsparcie na promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP      Poziomy dofinansowania: do 85% wartości projektu.  Dodatkowe wymagania: Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych […]

Termin naboru: listopada 2023 r.

czytaj więcej

Dofinansowanie na inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje w woj. łódzkim
Projekty B+R

  Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw uwzględniające możliwość rozwoju istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.   Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa (przy premii punktowej dla MŚP) na terenie województwa łódzkiego, realizacja może być prowadzona wyłącznie przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.   Poziom dofinansowania: maksymalny poziom […]

Termin naboru: stycznia 2024 r.

czytaj więcej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP
Dotacje dla MŚP

  Wsparcie na transformacje przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (tj. m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, […]

Termin naboru: października 2023 r.

czytaj więcej

Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji woj. kujawsko-pomorskie
Regionalne Programy Operacyjne

  Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.  Beneficjenci:  mikro, małe lub średnie, duże przedsiębiorstwa i konsorcja.  Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R w ramach elementu projektu badawczo-wdrożeniowego będzie możliwe tylko w […]

Termin naboru: grudnia 2023 r.

czytaj więcej

Rozwój regionalnego potencjału B+R woj. podlaskie
Regionalne Programy Operacyjne

  Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.   Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych     Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85%   Działalność badawczo-rozwojową […]

Termin naboru: października 2023 r.

czytaj więcej

Dotacje na innowacyjne projekty MŚP (EIC Accelerator)
Dotacje dla MŚP

    Wsparcie na przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i planowane do wdrożenia na rynek europejski i globalny.  Preferowane projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym. Aby ubiegać się o wsparcie należy posiadać prototyp oraz osiągnąć gotowość technologiczną na poziomie co najmniej TRL 5/6 tj. […]

Termin naboru: października 2023 r.

czytaj więcej

Kredyt technologiczny
Dotacje dla MŚP

  Wsparcie przeznaczone jest na wdrożenie własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub znaczących ulepszonych produktów lub usług.    Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP   Forma wsparcia: premia technologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu […]

Termin naboru: sierpnia 2023 r.

czytaj więcej

Kalkulator dotacji

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07