Dotacje

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

  Wsparcie na transformacje przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (tj. m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

Wysokość wsparcia:

 1. w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis – dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki, wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP – dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej wynosi 50% kosztów
  kwalifikowalnych;
 3. w zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z mapą
  pomocy regionalnej od 35% do 70%. Dotacja w formie dotacji warunkowej (pomocniczy kalkulator Kalkulator dotacji warunkowej). 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 200 tys. zł. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 3 mln zł. 

 

Dodatkowe informacje: 

Koszty kwalifikowane to m.in.:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu
  technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie
  patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją
  maszyn i urządzeń,
 • koszty usług szkoleniowych. 

Kluczowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (mapa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie) oraz realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Termin naboru:

 • 02.08 do 25.10.2023 r.
 

Budżet: 100 mln zł. 

   

 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07