Dotacje

Promocja marki innowacyjnych MŚP

 

Wsparcie na promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa MŚP 
   

Poziomy dofinansowania: do 85% wartości projektu. 

Dodatkowe wymagania:

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Budżet: 155 mln zł.

Terminy naboru:

  • od 16.10 do 30.11.2023 r.
  • od 16.04 do 21.05.2024 r. 
   
   

 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00