DotacjeInnowacje cyfrowe w MŚP – Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Regionalne Programy Operacyjne

  Celem konkursu jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach MŚP. W wyniku realizacji projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.   Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. Przedsiębiorstwo musi funkcjonować nieprzerwanie co najmniej 3 lata.    Poziom dofinansowania: […]

Termin naboru: maja 2024 r.

czytaj więcej

Dofinansowanie w woj. mazowieckim
Regionalne Programy Operacyjne

  W ramach naboru będą wspierane takie projekty, które obejmują cały proces powstawania innowacji lub jego elementy, zakończony wdrożeniem. Badania B+R stanowią element obowiązkowy. Finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które będą ukierunkowane na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w regionalnych inteligentnych […]

Termin naboru: marca 2024 r.

czytaj więcej

Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji woj. kujawsko-pomorskie
Regionalne Programy Operacyjne

  Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.  Beneficjenci:  mikro, małe lub średnie, duże przedsiębiorstwa i konsorcja.  Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R w ramach elementu projektu badawczo-wdrożeniowego będzie możliwe tylko w […]

Termin naboru: grudnia 2023 r.

czytaj więcej

Rozwój regionalnego potencjału B+R woj. podlaskie
Regionalne Programy Operacyjne

  Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.   Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych     Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85%   Działalność badawczo-rozwojową […]

Termin naboru: października 2023 r.

czytaj więcej

Kalkulator dotacji

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07