Strona główna

Dotacje
Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie innowacyjnych inwestycji w woj. podlaskim

  Wsparcie skierowane jest na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.  Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej tj. określonej w działach 10-17 lub 19-32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności, a przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą posiadać odpowiedni kod PKD dla profilu swojej działalności w KRS. Beneficjenci: […]

Termin naboru: maja 2022 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na inwestycje OZE w województwie lubelskim

  Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki w zakresie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw w tym budowę alternatywnych źródeł energii. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa MŚP spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Poziomy dofinansowania: Runda II – maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN, […]

Termin naboru: maja 2022 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00