DotacjeDotacje w woj. śląskim
Regionalne Programy Operacyjne

  Celem dofinansowania jest realizacja prac B+R w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych). Komplementarnie, jako element każdego projektu B+R, wsparcie na prace przedwdrożeniowe przysługuje przedsiębiorstwom z kategorii MŚP.    Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.   Poziom dofinansowania: poziom dofinansowania na […]

Termin naboru: kwietnia 2024 r.

czytaj więcej

Dofinansowanie w woj. mazowieckim
Regionalne Programy Operacyjne

  W ramach naboru będą wspierane takie projekty, które obejmują cały proces powstawania innowacji lub jego elementy, zakończony wdrożeniem. Badania B+R stanowią element obowiązkowy. Finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które będą ukierunkowane na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w regionalnych inteligentnych […]

Termin naboru: marca 2024 r.

czytaj więcej

Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji woj. kujawsko-pomorskie
Regionalne Programy Operacyjne

  Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.  Beneficjenci:  mikro, małe lub średnie, duże przedsiębiorstwa i konsorcja.  Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R w ramach elementu projektu badawczo-wdrożeniowego będzie możliwe tylko w […]

Termin naboru: grudnia 2023 r.

czytaj więcej

Rozwój regionalnego potencjału B+R woj. podlaskie
Regionalne Programy Operacyjne

  Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.   Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych     Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85%   Działalność badawczo-rozwojową […]

Termin naboru: października 2023 r.

czytaj więcej

Kalkulator dotacji

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00