Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Dotacje na nowe technologie w zakresie energii

  W ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”  dofinansowanie może zostać przeznaczone na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.   Beneficjenci: konsorcja składające się maksymalnie z 3 podmiotów (co najmniej jednego przedsiębiorstwa będącego liderem konsorcjum i co najmniej jednej jednostki naukowej)   Maksymalna […]

Termin naboru: listopada 2021 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.                               Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań […]

Termin naboru: maja 2021 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00