Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
Szybka ścieżka (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.                               Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań […]

Termin naboru: maja 2021 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne – INFOSTRATEG I

  Wsparcie przeznaczone jest na realizacje: fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie, zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych; fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: stworzenia generycznego systemu, umiejącego […]

Termin naboru: lutego 2021 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Granty na projekty B+R w woj. kujawsko-pomorskim

    Wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które obejmują badania aplikacyjne i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.   Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, dużych przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, wyłącznie: pod warunkiem zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu oraz w […]

Termin naboru: stycznia 2021 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka - Koronawirusy

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Beneficjenci: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, […]

Termin naboru: grudnia 2020 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00