Strona główna

Dotacje




Projekty B+R
Ścieżka SMART

  Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Zakres projektu obejmuje m.in.: wdrożenie innowacji – projekty inwestycyjne, zakup infrastruktury do prac B+R, cyfryzacja procesów w firmach, zazielenienie przedsiębiorstw (np. inwestycje w OZE lub poprawę efektywności energetycznej), promocja eksportu (np. udział w targach), podnoszenie kompetencji pracowników. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), […]

Termin naboru: kwietnia 2024 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na na projekty B+R dla sektora rolno-spożywczego

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju głosiło I nabór wniosków w ramach programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.  Nowy program skoncentrowany jest na zwiększeniu podaży produktów oraz rozwiązań związanych z prawidłowym żywieniem w perspektywie do 2030 r.  Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie projektów obejmujących badania […]

Termin naboru: listopada 2022 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje na innowacyjne projekty MŚP (EIC Accelerator)

    Wsparcie na przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i planowane do wdrożenia na rynek europejski i globalny.  Preferowane projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym. Aby ubiegać się o wsparcie należy posiadać prototyp oraz osiągnąć gotowość technologiczną na poziomie co najmniej TRL 5/6 tj. […]

Termin naboru: sierpnia 2022 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00