Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa) Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla mikro i małego przedsiębiorstwa:   70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w […]

Termin naboru: listopada 2022 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na na projekty B+R dla sektora rolno-spożywczego

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju głosiło I nabór wniosków w ramach programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.  Nowy program skoncentrowany jest na zwiększeniu podaży produktów oraz rozwiązań związanych z prawidłowym żywieniem w perspektywie do 2030 r.  Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie projektów obejmujących badania […]

Termin naboru: listopada 2022 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje na innowacyjne projekty MŚP (EIC Accelerator)

    Wsparcie na przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i planowane do wdrożenia na rynek europejski i globalny.  Preferowane projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym. Aby ubiegać się o wsparcie należy posiadać prototyp oraz osiągnąć gotowość technologiczną na poziomie co najmniej TRL 5/6 tj. […]

Termin naboru: sierpnia 2022 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00