Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Kredyt ekologiczny

  Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.  Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP small mid-caps (do 499 pracowników)  mid-caps (do 3000 pracowników)  Poziomy dofinansowania: maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych. Podstawowe warunki:  wsparcie stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację […]

Termin naboru: sierpnia 2023 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Energia dla wsi

  Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Beneficjenci: Spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie będący przedsiębiorcami, Powstające spółdzielnie energetyczne, Rolnicy, w tym rolnicy z zarejestrowaną działalnością.     Poziomy dofinansowania:  Pożyczka do 25 mln zł na warunkach preferencyjnych WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku […]

Termin naboru: grudnia 2023 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Program Priorytetowy Energia Plus - IV nabór

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2024 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00