DotacjePoprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach
Dotacje dla dużych przedsiębiorców

  Instrument wspierający takie przedsięwzięcia, jak modernizacja energetyczna budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych czy zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie.   Beneficjenci średnie i duże przedsiębiorstwa   Forma dofinansowania i warunki:  Pożyczka preferencyjna z premią inwestycyjną (umorzenie), Intensywność wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych (w przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” […]

Termin naboru: czerwca 2024 r.

czytaj więcej

Kredyt ekologiczny - drugi nabór
OZE i Środowisko

  Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne […]

Termin naboru: kwietnia 2024 r.

czytaj więcej

Program Priorytetowy Energia Plus - IV nabór
OZE i Środowisko

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2024 r.

czytaj więcej

Kalkulator dotacji

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07