Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Program Priorytetowy Energia Plus - III nabór

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2022 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na inwestycje OZE w województwie lubelskim

  Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki w zakresie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw w tym budowę alternatywnych źródeł energii. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa MŚP spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Poziomy dofinansowania: Runda II – maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN, […]

Termin naboru: maja 2022 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Racjonalna gospodarka odpadami - Fundusz Modernizacyjny

  Wsparcie przeznaczone jest na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.   Beneficjenci: przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.   Forma wsparcia: Dotacja maksymalny poziom wsparcia w formie dotacji nie może […]

Termin naboru: grudnia 2022 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00