Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Dotacje na nowe technologie w zakresie energii

  W ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”  dofinansowanie może zostać przeznaczone na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.   Beneficjenci: konsorcja składające się maksymalnie z 3 podmiotów (co najmniej jednego przedsiębiorstwa będącego liderem konsorcjum i co najmniej jednej jednostki naukowej)   Maksymalna […]

Termin naboru: listopada 2021 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Program Priorytetowy - Energia Plus

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2021 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00