Dotacje

Dofinansowanie na inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje w woj. łódzkim

 

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw uwzględniające możliwość rozwoju istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

 

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa (przy premii punktowej dla MŚP) na terenie województwa łódzkiego,

 • realizacja może być prowadzona wyłącznie przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

 

Poziom dofinansowania:

 • maksymalny poziom dofinansowania: do 80%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wykonywanych prac.

 • w przypadku uwzględnienia wdrożenia – dotacja warunkowa. Poziom dofinansowania od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 
 

Możliwe do realizacji projekty mają dotyczyć prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Istotne kryteria oceny:

Kryteria dostępu konieczne do spełnienia:

 • Wpisywanie się prac badawczych w inteligentne specjalizacje regionu
 • Zobowiązanie do realizacji i wdrożenia rozwiązania
 • Wykazanie opłacalności Projektu

Kryteria punktowe:

 • Wpisywanie się w obszary gospodarcze (0-2-4 pkt): Projekt nie wpisujący się w żaden z obszarów gospodarczych – 0 pkt, w jeden obszar – 2 pkt, więcej niż jeden – 4 pkt
 • Wielkość przedsiębiorstwa (0-1-1-2-3 pkt): Wnioskodawca ani partner nie jest mikro, małym ani średnim przedsiębiorstwem – 0 pkt, partner jest MŚP – 1 pkt, Wnioskodawca jest: średnim – 1 pkt, małym – 2 pkt, mikroprzedsiębiorstwem – 3 pkt
 • Współpraca w obszarze B+R (0-6 pkt): Planowanie współpracy w związku z realizacją Projektu – 1 pkt, w zależności od udokumentowanej wcześniej współpracy od 2 do 5 pkt (punkty sumują się)
 • Zastosowanie rozwiązań ekologicznych (0-4 pkt)
 • Zaangażowanie kobiet i osób młodych (0-2 pkt)
 • Kwestie społeczne (0-2 pkt)

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

Wyłącznie jako element projektu możliwe jest  wdrożenie wyników prac B+R oraz wsparcie kompetencji.

 1.  
 

Termin naboru: od 2 do 23 stycznia 2024 r. 

Budżet: 

 • ok. 49 mln zł.

 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07