Dotacje

Dotacje na innowacyjne projekty MŚP (EIC Accelerator)

 

 

Wsparcie na przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i planowane do wdrożenia na rynek europejski i globalny. 

Preferowane projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym. Aby ubiegać się o wsparcie należy posiadać prototyp oraz osiągnąć gotowość technologiczną na poziomie co najmniej TRL 5/6 tj. demonstracja produktu, dokonano demonstracji w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP 
 • start-upy działające for profit
 • przedsiębiorstwa small mid-caps (zatrudniających do 500 pracowników).
 

Poziom dofinansowania:

W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:

 • grantu – kwota dofinansowania do 2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych lub
 • komponentu inwestycyjnego – finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln euro.

Wsparcie grantowe obejmuje głównie finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania (TRL 5/6-8). Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

 

Kryteria oceny:

 • Excellence: wykonalność technologiczna (TRL 5/6 min); prawa własności intelektualnej; termin; stopień nowości
 • Impact: potencjał zwiększania skali; potrzeby finansowe; analiza rynku, w tym analiza konkurencji strategia komercjalizacji; kluczowi partnerzy, szerszy wpływ
 • Level of risk, implementation, and need for Union support: zespół, jasny plan realizacji; wysokie ryzyko inwestycyjne; ryzyko rynkowe ocenione i złagodzone.

Proces aplikacji składa się z trzech etapów:

 • Etap 1. Wniosek wstępny tj. krótki wniosek (short application), który obejmuje: formularz interaktywny (ok. 5-stronicowe podsumowanie), Pitch deck presentation(10 slajdów), Video pitch(3 minuty). Ocena trwa ok. 4 tygodnie. 
 • Etap 2. Wniosek właściwy tj. długi wniosek (full application). Ocena ok. 8/9 tygodni.
 • Etap 3. Panel z jury. Panel odbywa się w 10-12 tygodniu od dnia zakończenia naboru pełnych wniosków. Panel trwa mak. 45 min i składa się z 10 min prezentacji oraz 30 min sesji pytań i odpowiedzi w celu wyjaśnienia aspektów wniosku.

Dwa typy konkursu:

  • Accelerator Open: nie ma obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
  • Accelerator Challenge: wspierane są rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii. W 2023 r. wyzwaniami  są:
   • Biomarkers for cancer
   • Decontamination for pandemic management
   • Energy storage
   • New European Bauhaus
   • Quantum or semiconductor components
   • Resilient agriculture
   • Space technologies and services.

Termin naboru:

 • Nabór wniosków w ramach Etapu 1 jest ciągły. Aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o wyniku (GO/NO GO).
 • Nabór wniosków w ramach Etapu 2 (cut-off dates): 4 października 2023 r. 
 

 Budżet:

 • Accelerator Open:  613 mln EUR
 • Accelerator Challenge: 524,7 mln EUR
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07