Dotacje

Rozwój regionalnego potencjału B+R woj. podlaskie

 

Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.

 

Beneficjenci:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych
   

Warunki wsparcia:

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 

Działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów obejmuje projekty B+R, w ramach których muszą być uwzględnione badania przemysłowe i prace rozwojowe bądź same prace rozwojowe. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przemysłowo-naukowe bądź przedsiębiorstwa.

W przypadku MŚP elementem projektu może być wdrożenie wyników prac. Komponent wdrożeniowy będzie musiał stanowić mniejszość wydatków kwalifikowalnych projektów oraz podlegać dotacji warunkowej (pomocniczy kalkulator dotacji Kalkulator dotacji warunkowej). 

Rozwój infrastruktury B+R pozwala na tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R przez inwestycje w aparaturę, sprzęt, WNiP i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Koniecznym będzie przedstawienie informacji dotyczących zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na utworzonej infrastrukturze, a także zdolności przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R.

W przypadku obu typów projektów uzupełnieniem może być podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, a elementem projektów z zakresu B+R będą mogły być także działania związane z zazielenieniem, internacjonalizacją czy cyfryzacją.

Duże przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie w zakresie badań naukowych i innowacji w przypadku współpracy z MŚP.

Kryteria oceny zostaną przedstawione w późniejszym terminie przez Instytucję Zarządzającą.

 

 Termin naboru i budżet:

  • październik – listopad 2023 (budżet: 20 mln PLN)
  • listopad – grudzień 2023 (budżet: 15 mln PLN)
  • styczeń – luty 2024 (budżet: 15 mln PLN)
  • marzec – kwiecień 2024 (budżet: 15 mln PLN). 
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07