Dotacje

Dofinansowanie w woj. mazowieckim

 

W ramach naboru będą wspierane takie projekty, które obejmują cały proces powstawania innowacji lub jego elementy, zakończony wdrożeniem. Badania B+R stanowią element obowiązkowy. Finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które będą ukierunkowane na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w regionalnych inteligentnych specjalizacjach.

Projekty powinny zakończyć się wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

 

Beneficjenci:

  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

 

Poziom dofinansowania:

  • maksymalny poziom dofinansowania na prace badawcze: do 80%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wykonywanych prac.

  • Poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej (moduł wdrożenie, infrastruktura B+R) od 25% do 70% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu. 

Wartość dofinansowania projektu: minimalna: 1,5 mln zł, maksymalna: 10 mln zł. 

 

Elementami projektu modułowego mogą być:

OBOWIĄZKOWE:

  • Prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki

Spójny, kompleksowy i realny plan prac B+R prowadzących do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej wyrobów lub usług -> przynajmniej w skali województwa mazowieckiego.

Musi prowadzić do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. 

OPCJONALNE:

  • Infrastruktura B+R

Infrastruktura dotyczyć ma prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których może zostać opracowana innowacja produktowa lub procesowa. Musi mieć ona, poprzez planowane prace B+R, na rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności. Konieczne będzie również przedstawienie wiarygodnego i realnego opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura.

  • Prace przedwdrożeniowe

Wsparcie ma dotyczyć działań przygotowawczych do wdrożenia wyników badań przewidzianych do uzyskania w module „Prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki. 

  • Wdrożenie wyników prac B+R

Wsparcie ma dotyczyć inwestycji mających na celu wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych w ramach modułu „Prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki” we własnej działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego.

Planowana jest dotacja warunkowa w ramach modułu.

  • Doradztwo

Nabywana usługa powinna przyczynić się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów.

  • Nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji

Wnioskodawca przewiduje zdobywanie lub rozwój lub doskonalenie kompetencji pracowników B+R zaangażowanych w realizację projektu, w tym kadry zarządzającej w wybranych obszarach.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

Koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty modułu doradztwo mogą wynosić maksymalnie 3% całkowitych kosztów projektu.

Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R wychodzących poza  zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych możliwe będzie w ramach dotacji warunkowej. 

Premiowane mogą być projekty realizowane przez przedsiębiorców  we współpracy z organizacjami badawczymi/podmiotami posiadającymi doświadczenie w B+R, mające na celu zapewnienie dyfuzji innowacji i transfer technologii z sektora nauki do sektora przedsiębiorstw.

W ramach naboru jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Termin naboru: od 26 stycznia do 6 marca 2024 r.

Budżet: 

  • ok. 68 mln zł.

 

Aurelia Pankiewicz
Latest posts by Aurelia Pankiewicz (see all)
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00