Dotacje

Ścieżka SMART

 

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Zakres projektu obejmuje m.in.:

 • wdrożenie innowacji – projekty inwestycyjne,
 • zakup infrastruktury do prac B+R,
 • cyfryzacja procesów w firmach,
 • zazielenienie przedsiębiorstw (np. inwestycje w OZE lub poprawę efektywności energetycznej),
 • promocja eksportu (np. udział w targach),
 • podnoszenie kompetencji pracowników.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

Maksymalny poziom dofinansowania:

1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa:  
 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
 • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla jednostki naukowej –do 100% kosztów kwalifikowalnych.

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych modułu B+R 3 mln zł. W sytuacji, gdy projekt obejmować będzie zarówno moduł B+R, jak i Wdrożenie innowacji, limit ten odnosić się będzie do jednego, wybranego modułu. 

Pozostałe warunki konkursu:

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.
 • Efektem powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Nowość na poziomie minimum kraju.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu,
  w module Wdrożenie innowacji lub poza projektem.
 • w odniesieniu do kryterium „Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP”, udokumentowanie współpracy wymagane będzie na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • w module wdrożenie dofinansowanie w formie dotacji warunkowej (pomocniczy kalkulator Kalkulator dotacji warunkowej). 

Terminy naboru:

 • Nabór dla MŚP i dużych przedsiębiorstw: 27.06.2024r. do 24.10.2024r. 

 

Budżet:

 • dla pojedynczych MŚP: 2 212 mld zł.
 • dla dużych przedsiębiorstw: 819 mln zł. 
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07