Strona główna

Aktualności
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Konkurs tzw. Szybkiej ścieżki już ogłoszony!

NCBiR ogłosił konkurs w ramach tzw. Szybkiej ścieżki na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, który odbędzie się w dwóch rundach tj. runda I w terminie od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r. dla dużych przedsiębiorstw; min. wartość projektu 2 mln zł; budżet 100 mln zł, runda II w terminie od 13 kwietnia do maksymalnie 4 […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Regionalne dofinansowania w woj. łódzkim

Już w lutym 2021r. planowane są trzy nabory wniosków dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych na:  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej (możliwość ubiegania się również przez duże przedsiębiorstwa), projekty badawczo-rozwojowe prowadzone […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga B+R - przewodnik

Na czym polega ulga B+R? Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Komu przysługuje? podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich? Ustawa o uldze […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Nowy konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki - AGROTECH

NCBiR ogłosił nowy konkurs w ramach Szybkej Ścieżki – AGROTECH. Konkurs przeznaczony będzie dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), realizujących projekt poza województwem mazowieckim. Wsparciem objęte będą badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Nowa Szybka Ścieżka

Szybka Ścieżka – informacje ogólne Szybka ścieżka to jeden z najbardziej znanych oraz rozchwytywanych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest ona najczęściej wybieranym programem w ramach pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), mającym na celu finansowanie prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i będący jednocześnie największym w Unii Europejskiej programem wspierającym badania, rozwój […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00