Strona główna

Aktualności
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Konkurs tzw. Szybkiej ścieżki już ogłoszony!

NCBiR ogłosił konkurs w ramach tzw. Szybkiej ścieżki na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, który odbędzie się w dwóch rundach tj. runda I w terminie od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r. dla dużych przedsiębiorstw; min. wartość projektu 2 mln zł; budżet 100 mln zł, runda II w terminie od 13 kwietnia do maksymalnie 4 […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Regionalne dofinansowania w woj. łódzkim

Już w lutym 2021r. planowane są trzy nabory wniosków dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych na:  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej (możliwość ubiegania się również przez duże przedsiębiorstwa), projekty badawczo-rozwojowe prowadzone […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga B+R - przewodnik

Na czym polega ulga B+R? Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Komu przysługuje? podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich? Ustawa o uldze […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR organizowany przez BGK. Zmiany wprowadzone w ramach naboru od 1 czerwca 2020r. to m.in. nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia, zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00