Strona główna

Aktualności
Dotacje dla MŚP
Granty na transfer technologii - zwiększenie alokacji w konkursie

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu 5/2021 Projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji (2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii POIR 2014-2020) organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na zakup wartości niematerialnych […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje dla sektora rolno-spożywczego w ramach PROW - wydłużenie naboru

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła nabór wniosków w ramach poddziałania 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój do 29 grudnia 2021 r. Poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 mln zł.  Na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Pierwszy nabór wniosków ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Od 6 grudnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” z Funduszu Modernizacyjnego. NFOŚIGW będzie udzielał wsparcia w formie dotacji lub pożyczki na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalny poziom wsparcia […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Pierwsze konkursy dla MŚP w ramach inicjatywy REACT-EU

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy REACT-EU, której celem jest walka z gospodarczymi skutkami pandemii. Kwota ta w pełni zostanie wykorzystana na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskane środki zostaną podzielone na: Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy (ponad 1,2 mld zł […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór wniosków dla MŚP w ramach EIC Accelerator

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Konkurs jest skierowany do pojedynczych przedsiębiorstw MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga B+R - przewodnik

Na czym polega ulga B+R? Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Komu przysługuje? podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich? Ustawa o uldze […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00