AktualnościOgłoszono trzeci nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu CEF2
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Instrument „Łącząc Europę 2” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2) wspiera projekty infrastrukturalne w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych. Budżet Programu opiewa na kwotę ponad 33 mld EUR, który zostanie przeznaczony na: Sektor transportu: budżet: ok. 25 mld EUR, Sektor energii: budżet: ok. 5,8 mld EUR, Sektor technologii cyfrowych: budżet: ok. 2 mld EUR. Ogłoszono […]

czytaj więcej

Trwa nabór wniosków w ramach EIC Accelerator
Dotacje dla MŚP

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Kto może ubiegać się o wsparcie  O wsparcie mogą aplikować samodzielnie podmioty spełniające kryteria MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps – zatrudniające […]

czytaj więcej

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Clean Hydrogen Partnership
Fundusze europejskie

Clean Hydrogen Partnership został ustanowiony w listopadzie 2021 r. Rozporządzeniem Rady na rzecz wspólnych przedsięwzięć w ramach programu „Horyzontu Europa”. Głównym celem Partnerstwa jest rozwinięcie działalności badawczo-innowacyjnej w obszarach produkcji wodoru odnawialnego, jego przesyłu, dystrybucji, magazynowania oraz późniejszego zastosowania. Beneficjenci: konsorcja składające się z: co najmniej jednego niezależnego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim; […]

czytaj więcej

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00