Strona główna

Aktualności
Fundusze europejskie
Rozpoczęła się prekwalifikacja projektów intermodalnych w ramach KPO

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogłosiło rozpoczęcie wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Termin składania wniosków: od 30 marca do odwołania.  Szacowany budżet konkursu: do 175 mln EUR Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy mającemu siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ogłoszono nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu CEF2

Instrument „Łącząc Europę 2” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2) wspiera projekty infrastrukturalne w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych. Budżet Programu opiewa na kwotę ponad 30 mld EUR, który zostanie przeznaczony na: Sektor transportu: budżet: ok. 25 mld EUR, Sektor energii: budżet: ok. 5,8 mld EUR, Sektor technologii cyfrowych: budżet: ok. 2 mld EUR. W […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór wniosków w ramach EIC Accelerator

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. EIC Accelerator – kolejne daty naboru wniosków 23 marca 2022 r. zakończył się pierwszy z tegorocznych naborów wniosków o dotacje z konkursu EIC Accelerator […]

czytaj więcej

Fundusze europejskie
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Clean Hydrogen Partnership

Clean Hydrogen Partnership został ustanowiony w listopadzie 2021 r. Rozporządzeniem Rady na rzecz wspólnych przedsięwzięć w ramach programu „Horyzontu Europa”. Głównym celem Partnerstwa jest rozwinięcie działalności badawczo-innowacyjnej w obszarach produkcji wodoru odnawialnego, jego przesyłu, dystrybucji, magazynowania oraz późniejszego zastosowania. Beneficjenci: konsorcja składające się z: co najmniej jednego niezależnego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim; […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00