Strona główna

Aktualności
Dotacje dla MŚP
Regionalne dofinansowania w woj. łódzkim

Już w lutym 2021r. planowane są trzy nabory wniosków dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do 55% kosztów kwalifikowanych na:  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej (możliwość ubiegania się również przez duże przedsiębiorstwa), projekty badawczo-rozwojowe prowadzone […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00