Strona główna

Aktualności
Krajowy Plan Odbudowy
Wsparcie dla klastrów i spółdzielni energetycznych

W ramach KPO klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz JST i ich związki mogą wziąć udział w naborze na wsparcie przedinwestycyjne. W jego ramach będą finansowane projekty opracowujące dokumenty na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej, ale też niezbędne analizy i dokumentacje do przeprowadzenia późniejszej inwestycji. Wsparcie można uzyskać na: Strategie lokalnego rozwoju rynku energii; Analizy […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje dla przedsiębiorstw MŚP dot. GOZ

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planuje się ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne i krajowe. Instytucją zarządzającą naborem mającym odpowiedzieć na ten cel ma być Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski o dofinansowanie będą mogli składać mali i średni przedsiębiorcy (MŚP). W jego ramach […]

czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy
Dotacje dla przedsiębiorstw na centra przechowalniczo-dystrybucyjne

W pierwszym półroczu 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” KPO.  Wnioski będą mogły składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.  W ramach inwestycji mających na […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Rusza nabór wniosków dla MŚP z branży rolno – spożywczej

W dniu 1 czerwca 2022 r Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), co umożliwi realizacje zaplanowanych reform i inwestycji w tym w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Najistotniejszym komponentem dla polskich przedsiębiorców jest Komponent A – „Odporność i konkurencja gospodarki”. W ramach tego komponentu przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie w […]

czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy
Harmonogram naborów w ramach KPO

Znamy ramowy harmonogram inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i wstępne terminy naborów w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem zewnętrznym. Do końca 2022 r. planowane jest uruchomienie następujących konkursów skierowanych do przedsiębiorców: 4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (dla MŚP sektora rolno-spożywczego); 2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00