Aktualności
Wróć do listy

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa w ramach KPO

Krajowy Plan Odbudowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa. Wsparcie zostaną objęte działania inwestycyjne realizowane przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% liczony rok do roku. 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020r. prowadzi działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na pokrycie kosztów:

  • Inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług np. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów, roboty budowlane, inwestycje związane z zieloną transformacją, działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
  • Podnoszenia kwalifikacji pracowników;
  • Usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP.

Dla każdego z pięciu regionów został wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

  • Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie;
  • Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;
  • Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie;
  • Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane wyłącznie formie refundacji. Wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki.

Termin składania wniosków planowany jest od 6 maja i trwa do 5 czerwca 2024r.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07