Dotacje

Innowacje cyfrowe w MŚP – Fundusze Europejskie dla Śląskiego

 

Celem konkursu jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach MŚP. W wyniku realizacji projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.

 

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. Przedsiębiorstwo musi funkcjonować nieprzerwanie co najmniej 3 lata. 

 

Poziom dofinansowania:

  • Maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych dla szkoleń.
  • Maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów zlokalizowanych na obszarach wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
  • Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy regionalnej.

Minimalna wartość dofinansowania: 500 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 000 000 zł.

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT.

 • Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem. Nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje usługowe i produkcyjne w wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz szkolenia.

 • W ramach naboru obowiązuje zasada, zgodnie z którą Wnioskodawca musi zrealizować projekt w ciągu jednego roku od chwili podpisania umowy o dofinansowanie.

 • W przypadku projektu innowacyjnego niezbędna jest opinia na temat innowacyjności wystawiona przez instytucję badawczą lub niezależnego eksperta, naukowca albo badacza.

Koszty kwalifikowane:

Kwalifikowane są koszty związane z osiągnięciem głównego celu działania, jakim jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach MŚP. Do tego typu rozwiązań należą między innymi:

 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, analizy danych pozwalających na racjonalizację procesu podejmowania decyzji biznesowych, zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie w wyniku cyfryzacji tych procesów,
 • wykorzystanie technologii Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem (identyfikowanie nieefektywności i wąskich gardeł produkcyjnych, optymalizacja produkcji i maksymalizacja jej jakości, oszczędność energii),  
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi,
 • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług.
 

Termin naboru: od 8 kwietnia do 21 maja 2024 r.

Budżet: 

 • ok. 58 mln zł.
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07