Strona główna

Aktualności
OZE i Środowisko
Energia Plus+ NFOŚiGW

Alternatywą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest nowy rządowy program „Energia Plus”. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców planujących wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery – zarówno związanych ze źródłami spalania […]

czytaj więcej

Sektor kultury
Sektor kultury - instrument gwarancji finansowych

Firmy z sektora kultury mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W budżecie Programu Kreatywna Europa jest to rozdania 525 mln zł. Finansowanie na preferencyjnych warunkach przeznaczone jest dla branż takich jak design, sztuka filmowa, ale i dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych. […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy

Do 28 listopada br. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą się starać o dofinansowanie na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.  Termin naboru: od 20.03.2019r. do 18.11.2019r. (w podziale na rundy) Poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty kwalifikowane: Minimalna wartość kosztów […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Bony na innowacje dla MŚP: etap II inwestycyjny

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy pomyślnie zakończyli I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową, a także zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Fundusze Norweskie

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF). Na wsparcie z Funduszy Norweskich mogą liczyć przedsiębiorstwa z sektora MŚP w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Dofinansowanie przeznaczyć można na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług w podanych obszarach:  zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Wzór na konkurencję - propozycja dofinansowania dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Z końcem maja rozpocznie się nabór wniosków do konkursu Wzór na konkurencję w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł na opracowanie strategii wzorniczej i nawet do 3 mln zł na jej wdrożenie! Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z województw z Polski wschodniej, […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Instalacje OZE - nowy konkurs NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy konkurs adresowany do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł. Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej przeznaczone jest na dofinansowanie projektów obejmujących budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Alternatywne instrumenty wsparcia - "Kredyt na innowacje technologiczne"

Do 26 kwietnia przedsiębiorcy mają szansę skorzystania ze wsparcia w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR. Dofinansowanie udzielane jest przez Bank Gospodarstw Krajowego. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Dowiedz się więcej → Dotacje.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga B+R - przewodnik

Na czym polega ulga B+R? Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Komu przysługuje? podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich? Ustawa o uldze […]

czytaj więcej

Bez kategorii
Na nowy rok, nowe możliwości dofinansowania!

Nowy rok dostarczył przedsiębiorcom szeroki wachlarz propozycji dofinansowania inwestycji. W harmonogramach na 2019 r. znajdują się rozwiązania dedykowane tematom z zakresu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrożeń wyników tych prac, inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, wykorzystania energii odnawialnej, rewitalizacji, medycyny, transportu, ale też rozwoju rynku pracy czy sektora rolnego. Fundusze Europejskie to […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00