Aktualności
Wróć do listy

Pierwszy nabór wniosków ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Od 6 grudnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” z Funduszu Modernizacyjnego. NFOŚIGW będzie udzielał wsparcia w formie dotacji lub pożyczki na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny poziom wsparcia w formie dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 100 mln zł, a maksymalny poziom wsparcia w formie pożyczki to 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 400 mln zł.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym i potrwa do 30.12.2022r.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07