Aktualności
Wróć do listy

Granty rządowe na projekty inwestycyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Granty rządowe przyznawane są na podstawie „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji i skierowane jest na typy inwestycji takiej jak:

  • Strategiczne – inwestycje produkcyjne o min. nakładach 160 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy  min. 100. 
  • Innowacyjne – inwestycje produkcyjne, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa stanowiąca nowość w skali krajowej (min. nakłady 7 mln zł oraz liczba nowych miejsc pracy min.  20). 
  • Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych – inwestycje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, wyłącznie zaawansowane lub wysokozaawansowane procesy ( min. nakłady 1,5 mln zł oraz liczba nowych miejsc pracy min. 150. W przypadku inwestycji w lokalizacjach zagrożonych wykluczeniem obowiązują niższe kryteria tj. 300 tys. zł nakładów i 50 nowych miejsc pracy). 
  • Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych – inwestycje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, co najmniej średniozaawansowane procesy (min. nakłady 1,5 mln zł oraz liczba nowych miejsc pracy min. 250. W przypadku inwestycji w lokalizacjach zagrożonych wykluczeniem obowiązują niższe kryteria tj. 300 tys. zł nakładów i 50 nowych miejsc pracy). 
  • Centrum Wysokozaawansowanych Usług – inwestycje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, świadczenie usług B+R, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (min. nakłady 1 mln zł oraz liczba nowych miejsc pracy min. 10).

W ramach Programu wsparcie udzielane jest z dwóch tytułów:

  • kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy – przewidziane jest dla inwestycji w Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych oraz Centrum Wysokozaawansowanych Usług (12 tys. do 20 tys. zł na jedno nowoutworzone miejsce pracy),
  • kosztów kwalifikowanych inwestycji – przewidziane jest dla inwestycji Strategicznej, Innowacyjnej oraz w Centrum Wysokozaawansowanych Usług (poziom dofinansowania od 10 do 20% kosztów inwestycji).

Skorzystanie ze wsparcia z tytułu kosztów inwestycji wyklucza możliwość uzyskania wsparcia
z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy.

Preferencyjne warunki dot. minimalnych nakładów, jak również wyższy poziom wsparcia przewidziany jest dla projektów realizowanych w województwach Polski Wschodniej. 

Wysokość grantu z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy lub z tytułu kosztów inwestycji
może być zwiększona w wypadku oferowania pracownikom szkoleń, niebędących szkoleniami obowiązkowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wsparcie w ramach Programu udzielane jest do końca 2025 r.

Wniosek o grant rządowy można składać w trybie ciągłym do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), która dokonuje indywidualnej oceny formularza, a ostateczną decyzję o wsparciu podejmuje Minister Rozwoju i Technologii.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07