Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
„Szybka ścieżka" dla Mazowsza (1.1.1 POIR)

Celem konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” jest  zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. W swojej formule przypomina flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, natomiast ograniczono liczbę kryteriów podlegających ocenie, co jest ogromnym ułatwieniem dla wnioskodawców! Ponadto, konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)

  W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Beneficjenci:  mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową. Maksymalny poziom dofinansowania: dla mikro i małych przedsiębiorstw – […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Pożyczki obrotowe z ARP

  W ramach Tarczy antykryzysowej ARP oferuje pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym / wypłatę wynagrodzeń przedsiębiorstwa (finansowanie wynagrodzeń w kwocie netto) spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących działalność przez 12 miesięcy. Pożyczki […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju dla przedsiębiorstw MŚP na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej lub na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki. Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro), małe i […]

Termin naboru: kwiecień 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" - URZĄDZENIA GRZEWCZE

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Zakres tematyczny: Niskoemisyjne technologie grzewcze.    Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo – przemysłowe (przedsiębiorca Lider).  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla mikro i małego przedsiębiorstwa: […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" - Koronawirusy

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Beneficjenci: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, […]

Termin naboru: grudzień 2020 r.

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Działanie 16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie: nowego lub znacznie udoskonalonego produktu nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów […]

Termin naboru: listopad 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Fundusze Norweskie – Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

  Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczania zanieczyszczenia […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Fundusze Norweskie – Technologie przyjazne środowisku

  Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.   […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Fundusze Norweskie – Technologie poprawiające jakość życia

  Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych na nowoczesnych technologiach, które poprawiają jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Badania na rynek (3.2.1 POIR)

  Celem poddziałania jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach o statusie MŚP. Typy projektów, które kwalifikują się do dofinansowania muszą obejmować wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" – OZE w transporcie (1.1.1 POIR)

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy odnawialnych źródeł energii w transporcie. Beneficjenci: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa […]

Termin naboru: lipiec 2020 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00