Strona główna

Dotacje
Dotacje dla dużych przedsiębiorców
Kolejne nabory w ramach "Szybkiej Ścieżki" - nowe obszary tematyczne!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”. Poza głównym konkursem, nowością jest podział konkursu na obszary tematyczne: tworzywa sztuczne, technologie kosmiczne, innowacyjne nawozy przyjazne środowisku, urządzenia grzewcze. W ramach tych konkursów dotację mogą uzyskać projekty zlokalizowane w całej Polsce. Rozdanie środków rozpocznie się już na jesieni!

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorców
„Ścieżka dla Mazowsza” - 600 mln zł na prace B+R!

Celem konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” jest  zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. W swojej formule przypomina flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, natomiast ograniczono liczbę kryteriów podlegających ocenie, co jest ogromnym ułatwieniem dla wnioskodawców! Ponadto, konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)

  W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Beneficjenci:  mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową. Maksymalny poziom dofinansowania: dla mikro i małych przedsiębiorstw – […]

Termin naboru: luty 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Konkurs "Szybka ścieżka" (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.                                Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 […]

Termin naboru: grudzień 2019 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Badania na rynek (3.2.1 POIR)

  Celem poddziałania jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach o statusie MŚP. Typy projektów, które kwalifikują się do dofinansowania muszą obejmować wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych […]

Termin naboru: październik 2019 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00