Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
„Szybka ścieżka" dla Mazowsza (1.1.1 POIR)

Celem konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” jest  zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. W swojej formule przypomina flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, natomiast ograniczono liczbę kryteriów podlegających ocenie, co jest ogromnym ułatwieniem dla wnioskodawców! Ponadto, konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" - URZĄDZENIA GRZEWCZE

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Zakres tematyczny: Niskoemisyjne technologie grzewcze.    Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo – przemysłowe (przedsiębiorca Lider).  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla mikro i małego przedsiębiorstwa: […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Badania celowe - 1.2 RPO Lubelskiego

  Wsparcie na opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów na terenie województwa lubelskiego. Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy […]

Termin naboru: lipiec 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" - Koronawirusy

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Beneficjenci: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, […]

Termin naboru: grudzień 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" – OZE w transporcie (1.1.1 POIR)

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy odnawialnych źródeł energii w transporcie. Beneficjenci: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa […]

Termin naboru: lipiec 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.                               Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00