Aktualności
Wróć do listy

Pierwsze konkursy dla MŚP w ramach inicjatywy REACT-EU

Dotacje dla MŚP

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy REACT-EU, której celem jest walka z gospodarczymi skutkami pandemii. Kwota ta w pełni zostanie wykorzystana na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Uzyskane środki zostaną podzielone na:

 • Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy (ponad 1,2 mld zł – wsparcie w formie pożyczki będzie dostępne od III kwartału 2021 roku).

Najważniejsze cechy Pożyczki płynnościowej to:

  • brak dodatkowych opłat, a gdy przedsiębiorca podpisze umowę na pożyczkę to automatycznie otrzyma dotację na spłatę oprocentowania (bez składania dodatkowych wniosków).
  • brak określonego katalogu wydatków, a pożyczką będą mogły być sfinansowane wydatki poniesione już od 1 lutego 2020 r.
  • półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca będzie mógł zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
  • wakacje kredytowe raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki – przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.
  • proste zabezpieczenie pożyczki – w przypadku pożyczki w wysokości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem będzie wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco.
  • brak wymogu wkładu własnego.
  • okres spłaty do 6 lat.

Więcej informacji na Pożyczka płynnościowa dla MŚP

 • wsparcie zarządzania i monitorowania realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii (ponad 52 mln zł).
 • “Bony na cyfryzację” (ponad 110 mln zł) – wsparcie w formie dotacji będzie udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 6.2. Nabór wniosków zaplanowano od 20 września do 20 października 2021r. Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników.

Więcej informacji na Bony na cyfryzację dla przedsiębiorstw MŚP

Wsparcie w ramach instrumentu REACT-EU musi zostać wykorzystane do końca 2023r.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07