Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Pożyczka płynnościowa dla MŚP

 

BGK uruchomił pożyczki płynnościowe w ramach projektów „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR” oraz „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP REACT-EU POIR”. 

Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Pożyczek udzielają instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Beneficjenci:

 •  mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii COVID-19. 
Maksymalna kwota pożyczki to 15 mln zł, ale nie więcej niż: 
 • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, 

lub 

 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy.

 

Główne warunki pożyczki:

 • oprocentowanie – 0 proc.
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 6 lat
 • półroczna karencja w spłacie – pierwszą ratę zapłacisz dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania
 • wakacje kredytowe – dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat. 
 • przedsiębiorstwo wnioskujące o pożyczkę nie jest wykluczone z dostępu do środków publicznych.
 • przedsiębiorstwo ma lub miało problemy spowodowane przez skutki COVID-19.

Pożyczkę można wykorzystać na:

 • wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US
 • koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców
 • zapłacenie naliczonych podatków, składek zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych
 • pokrycie zaległych faktur oraz kosztów użytkowania budynków, hal produkcyjnych itp.
 • zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenie działalności. 

Termin naboru:

Pierwsze nabory w części regionów są sukcesywnie uruchamiane. Szczegółowe informacje dot. naborów (w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia) są dostępne bezpośrednio na stronach instytucji finansujących.

Budżet konkursu:
ok. 3,6 mld PLN.

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00