Strona główna

Aktualności
Dotacje dla MŚP
Program "Energia plus" - preferencyjne pożyczki

„Energia plus” jest zwrotną pomoc udzielaną przedsiębiorcom z sektora MŚP. Celem pożyczki jest wsparcie projektów zakładających inwestycje na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Celem dofinansowania mogą być inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Nowe konkursy z NCBR! Szybka Ścieżka: "Tworzywa sztuczne" i "Technologie kosmiczne"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło dokumentację dla nowego konkursu pn. Szybka Ścieżka: „Tworzywa Sztuczne” i „Technologie kosmiczne”. O dofinansowanie w konkursach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się przedsiębiorcy, których projekty będą bazować na stworzeniu i wprowadzeniu na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Nowe konkursy są skierowane do wszystkich przedsiębiorstw lub konsorcjów […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Energia Plus+ NFOŚiGW

Alternatywą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest nowy rządowy program „Energia Plus”. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców planujących wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery – zarówno związanych ze źródłami spalania […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Instalacje OZE - nowy konkurs NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy konkurs adresowany do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł. Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej przeznaczone jest na dofinansowanie projektów obejmujących budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00