Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
Regionalne agendy naukowo-badawcze (4.1.2 POIR)

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki – zarówno konwencjonalnej, odnawialnej jak i sieci elektroenergetycznych.

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 PO IR)

  Wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac B+R. Dofinansowanie udzielane będzie w formie premii technologicznej w wysokości do 6 mln zł, stanowiącej spłatę  części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Premia technologiczna nie może być udzielona na zakup środka trwałego, w którym […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Wdrożenie wyników prac B+R – Badania na rynek (3.2.1 POIR)

  Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). W konkursie istotne będzie wykazanie poziomu innowacyjności produktu (nowość produktu, potencjał zastosowanego rozwiązania, wysoki zakres technologii). Beneficjenci: Przedsiębiorstwa MŚP Poziomy dofinansowania:  eksperymentalne […]

Termin naboru: grudzień 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na prace B+R w sektorze gazownictwa INGA (4.1.1 POIR)

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe) w obszarach takich jak: Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych Pozyskanie metanu z pokładów węgla Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych Sieci gazowe Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG Technologie wodorowe i paliwa […]

Termin naboru: kwiecień 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Projekty aplikacyjne (4.1.4 POIR)

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) dla regionów słabiej rozwiniętych. Beneficjenci:  konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa (nie więcej niż 5 podmiotów). Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa […]

Termin naboru: lipiec 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla MŚP (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). O udzielnie wsparcia w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (regiony słabiej […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla dużych przedsiębiorstw (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa i konsorcja (regiony słabiej rozwinięte) Maksymalna poziom dofinansowania: na badania przemysłowe […]

Termin naboru: czerwiec 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Bony na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)

Wsparcie będzie udzielane na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego.

Termin naboru: luty 2018 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00