Strona główna

Dotacje
Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

  Wsparcie na realizację projektu dotyczącego przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych polegającego na modernizacj i/lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 100 000 zł Maksymalna […]

Termin naboru: wrzesień 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Tarcza finansowa PFR dla dużych przedsiębiorstw

  Finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub nieoprocentowane pożyczki preferencyjne udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju dla dużych przedsiębiorstw na podstawie indywidualnej analizy finansowej. Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro). Wysokość wsparcia: finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z […]

Termin naboru: kwiecień 2020 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Badania celowe - 1.2 RPO Lubelskiego

  Wsparcie na opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów na terenie województwa lubelskiego. Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy […]

Termin naboru: lipiec 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Fundusze Norweskie – Technologie poprawiające jakość życia

  Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych na nowoczesnych technologiach, które poprawiają jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Badania na rynek (3.2.1 POIR)

  Celem poddziałania jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach o statusie MŚP. Typy projektów, które kwalifikują się do dofinansowania muszą obejmować wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00