Strona główna

Aktualności
Pakiet antykryzysowy
Rozliczanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm oraz małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Rozliczenia Tarczy 2.0 dla małych i średnich firm od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu

W dniu 1.10.2021 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład). Poniżej najważniejsze zmiany w zakresie ulg podatkowych oraz innych zachęt podatkowych w zakresie innowacji.  zmiany odnośnie ulgi IP Box i B+R będą polegać na możliwości jednoczesnego opodatkowania dochodów […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Pierwsze konkursy dla MŚP w ramach inicjatywy REACT-EU

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy REACT-EU, której celem jest walka z gospodarczymi skutkami pandemii. Kwota ta w pełni zostanie wykorzystana na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskane środki zostaną podzielone na: Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy (ponad 1,2 mld zł […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Ułatwienia dla inwestorów ubiegających się o zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Planowane jest wprowadzenie następujących zmian: Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, zostaną obniżone o: 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji związanej z „nowoczesnymi usługami dla […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Zmiany w Programie "Granty rządowe"

Pod koniec marca 2021 roku zostały wprowadzone zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” na podstawie którego przyznawane są tzw. Granty rządowe. Modyfikacje jakie zostały przeprowadzone w Programie dotyczą głównie zasad przyznawania wsparcia. Do głównych zmian w kryteriach ilościowych zalicza się m.in.: zmniejszenie minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych w […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Tarcza antykryzysowa dla Funduszy Europejskich

Ustawa, która ma wspierać realizację programów operacyjnych w warunkach pandemii koronawirusa, została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r. Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla beneficjentów projektów współfinasowanych ze środków UE, w tym: terminy składania wniosków o płatność przypadające w okresie do 31 grudnia […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Alert Accreo - PAKIET ANTYKRYZYSOWY – Fundusze Europejskie

Obecnie trwają prace legislacyjne nad ustawą oraz rozporządzeniami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które wprowadzą kilka znaczących usprawnień dla beneficjentów, ale również przyszłych wnioskodawców. Jedne z ważniejszych proponowanych zmian to: Pomoc udzielana w formie pożyczki, poręczenia i gwarancji: kwota główna pożyczki nie powinna przekraczać dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00