Strona główna

Aktualności
Pakiet antykryzysowy
Fundusz Dopłat do Oprocentowania

BGK uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa  oraz podmioty, które prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. W ramach programu Przedsiębiorca będzie zobowiązany spłacić tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokryje dopłata z budżetu państwa. Maksymalny okres dopłat wynosi 12 miesięcy. Całkowita wartość Funduszu to ponad pół miliarda złotych. […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Pożyczka płynnościowa z POIR

BGK przeznaczy kolejne 500 mln zł na pożyczki płynnościowe z PO IR dla MŚP. Dzięki temu łączna pula przekazanych środków na tę formę wsparcia przedsiębiorców osiągnęła kwotę 1 mld zł. Jest to już drugie zwiększenie kwoty przeznaczonej na pożyczkę płynnościową. Ta forma wsparcia już od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony polskich przedsiębiorców,  […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje dla MŚP na kapitał obrotowy

Już 15 czerwca br. zostanie uruchomiony nowy instrument w POIR – działaniu 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. W ramach którego średnie przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, mogą uzyskać wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego, służącego zaspokojeniu ich bieżących, pilnych potrzeb oraz przywróceniu płynności finansowej. Nabór wniosków zostanie […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Ruszył nabór wniosków na leasing operacyjny i pożyczki ARP

Od 6 maja br. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych instrumentów przygotowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach tarczy antykryzysowej tj.: refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego, pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy MŚP działający przez 12 miesięcy, prowadzący pełną księgowość oraz osiągający […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W poniedziałek 27 kwietnia Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej, a od 29 kwietnia od godz. 18.00 można już składać wnioski online za pośrednictwem banków, których lista dostępna jest na stronie PFR. Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym i udzielanie subwencji będzie następowało zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Tarcza antykryzysowa dla Funduszy Europejskich

Ustawa, która ma wspierać realizację programów operacyjnych w warunkach pandemii koronawirusa, została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r. Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla beneficjentów projektów współfinasowanych ze środków UE, w tym: terminy składania wniosków o płatność przypadające w okresie do 31 grudnia […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Alert Accreo - PAKIET ANTYKRYZYSOWY – Fundusze Europejskie

Obecnie trwają prace legislacyjne nad ustawą oraz rozporządzeniami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które wprowadzą kilka znaczących usprawnień dla beneficjentów, ale również przyszłych wnioskodawców. Jedne z ważniejszych proponowanych zmian to: Pomoc udzielana w formie pożyczki, poręczenia i gwarancji: kwota główna pożyczki nie powinna przekraczać dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorstw

Szanowni Państwo! Mając na uwadze trwający proces legislacyjny pakietu ustaw antykryzysowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej, utrzymaniu miejsc pracy oraz minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii, poniżej przedstawiamy najważniejsze mechanizmy wsparcia w ramach z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa tj.: Zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00