Strona główna

Aktualności
Obszary Wiejskie
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Poddziałanie 4.2 PROW)

Beneficjenci Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 100 000 zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, 10 000 000 zł – w przypadku […]

czytaj więcej

Obszary Wiejskie
Działanie 16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie: nowego lub znacznie udoskonalonego produktu nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00