Strona główna / Aktualności / Perspektywa finansowa 2021-2027

Kolejne Programy zatwierdzone przez KE

Wróć do listy
Perspektywa finansowa 2021-2027

Programy Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021 – 2027 oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021 – 2027 zatwierdzone przez KE. 

W dniu 6 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS) oraz Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW). Akceptacje KE otrzymały dotychczas 4 Programy w ramach nowej perspektywy finansowej. 

Budżet FEnIKS będzie wynosił ponad 24 miliardy EUR w ramach którego będzie można sfinansować projekty z sektorów transportu, energii, środowiska, zdrowia oraz kultury. Zostanie również zapewnione finansowanie adaptacji do zmian klimatu i ochrona bioróżnorodności. Znajdą się też środki na ochronę zabytków i udostępnianie zabytków kultury.

Budżet FEPW będzie wynosił ok. 2,65 miliarda EUR i będzie skierowany na inwestycje przedsiębiorstw działających w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz dodatkowo w regionie mazowieckim regionalnym (tj. podregiony ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, żyrardowski i siedlecki). 

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00