Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

BGK wprowadziło szereg zmian dla Wnioskodawców w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR w związku z pandemią. Część z tych uproszczeń weszło w życie już przy obecnie trwającym naborze wniosków, a kolejne wynikające z Tarczy antykryzysowej zostaną wprowadzone w naborze od 1 czerwca do 30 grudnia 2020r.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz wprowadzonych zmian w obecnie trwającym naborze do 31.05.2020r. (nabór skrócony w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w Tarczy Antykryzysowej):

  • wydłużenie naboru wniosków do 31.05.2020r. (pierwotny termin to 23.04.2020r.),
  • wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytu technologicznego pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem kredytującym z 30 do 60 dni,
  • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 37 do 67 dni,
  • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów środowiskowych oraz pozwolenia na budowę z 10 do 12 miesięcy. Ponadto wystarczające jest uzyskanie w tym zakresie dokumentów ostatecznych, a dostarczenie dokumentów prawomocnych wydłużono do momentu składania końcowego wniosku o płatność,
  • wprowadzenie paneli zdalnych w celu przeprowadzania oceny projektów.

Zmiany planowane do wprowadzenia w ramach naboru od 1 czerwca do 30 grudnia 2020r.:

  • nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia,
  • zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym,
  • zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł,
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych o m.in. koszty transportu środków trwałych nabywanych w ramach projektu, przebudowy i adaptacji budynków.

  Szczegóły nowych rozwiązań zostaną opublikowane 18 maja 2020r.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00