Strona główna / Aktualności / Projekty B+R

Nowe możliwości wsparcie dla branży rolno – spożywczej

Wróć do listy
Projekty B+R

Polscy przedsiębiorcy musieli długo czekać na środki, które przyczynią się do odbudowy potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz będą stanowić wsparcie w budowie trwałej konkurencyjności gospodarki.

W dniu 1 czerwca 2022 r Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), co umożliwi realizacje zaplanowanych reform i inwestycji w tym w branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Najistotniejszym komponentem dla polskich przedsiębiorców jest Komponent A – „Odporność i konkurencja gospodarki”. W ramach tego komponentu przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie w zakresie nowych inwestycji zarówno w wymiarze zaplecza produkcyjnego, jak i transformacji środowiskowej i cyfrowej – wsparcie inwestycyjne.

Dla sektora rolno-spożywczego przewidziano działanie A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Inwestycje jakie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie to:

 • budowa oraz modernizacja lokalnych centrów magazynowo-dystrybucyjnych, rynków hurtowych i lokalnych rynków żywności.
 • wsparcie dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmujące zakup maszyn i urządzeń, łącznie ze środkami transportu, a także rozbudowę i modernizację infrastruktury zakładu.
 • wsparcie rolników i rybaków w przetwórstwie i obrocie produktami rolno-spożywczymi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym dla przetwórstwa, sprzętu transportowego i przechowywania produktów.
 • wsparcie dla rolników we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Rolnictwa 4.0. Obejmuje to zakup czujników, stołów i sprzętu cyfrowego, a także zakup i serwis rozwiązań cyfrowych, takich jak aplikacje i oprogramowanie.
 • wsparcie dla rolników oraz producentów z sektora rybołówstwa i akwakultury związane z zieloną transformacją.

W ramach inwestycji mających na celu modernizację infrastruktury MŚP z sektora rolno-spożywczego będzie można dofinansować:

 • zakup i montaż maszyn i urządzeń do przechowywania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolno-spożywczych, produktów rybołówstwa i akwakultury.
 • zakup i instalacja systemów informatycznych wspierających procesy produkcyjne, magazynowe i sprzedażowe, w tym zarządcze i księgowe.
 • zakup nowych bezemisyjnych lub niskoemisyjnych specjalistycznych środków transportu do gospodarki magazynowej (takich jak wózki widłowe) oraz do transportu produktów rolno-spożywczych i owoców morza (takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy).
 • inwestycje związane z przestrzeganiem certyfikowanych systemów zarządzania jakością.

Zasady przyznawania pomocy publicznej będą zbliżone do zasad określonych w ramach popularnego działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naborów wniosków oraz ich ocenę i wdrożenie będzie odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wsparcie inwestycji na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych będzie miało formę refundacji lub zaliczek. Kryteria wyboru projektów będą dotyczyć preferencji przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji, tworzenia miejsc pracy, poziomu bezrobocia, gospodarki obiegu zamkniętego oraz realizacji założeń strategii UE „Od pola do stołu”.

Planowany termin naboru wniosków to IV kwartał 2022 r.

Sektor rolno-spożywczy będzie również mógł liczyć na wsparcie prac B+R w ramach nowego Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Program NUTRITECH zakłada wsparcie na projekty badawczo rozwojowe w poniższych obszarach tematycznych:

 • Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).
 • Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.
 • Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 10 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do NCBiR w terminie do 30 września 2022r.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontakt.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00