Strona główna / Dotacje / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Współpraca – grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI)

  Wsparcie w ramach działania dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu
Beneficjenci:

Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii:

 • rolnicy;
 • właściciele lasów;
 • naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie;
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty doradcze.

Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami. 

Wysokość wsparcia:

 • 100% kosztów ogólnych (np. uzyskanie opinii o innowacyjności, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przygotowanie dokumentacji technicznej operacji) – nie więcej niż 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji oraz kosztów bieżących, i nie więcej niż 500 000 zł.
 • 90% kosztów badań (np. zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi, zakup materiałów oraz podzespołów, wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji),
 • 50% kosztów inwestycyjnych (np. budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakup lub instalacja: nowych maszyn lub urządzeń, nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań),
 • koszty bieżące mogą stanowić nie więcej niż 20% kosztów inwestycyjnych i badań (wypłacane są w formie ryczałtu),
 • koszty inwestycyjne, koszty badań i koszty bieżące nie mogą przekroczyć 5 mln zł na jedną operację.

Wsparcie przyznane i wypłacone na jedną operację nie może przekroczyć 5,5 mln zł.

Termin naboru:

 • kwiecień 2022 r.
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00