Strona główna / Dotacje / Projekty B+R

Granty na projekty B+R w woj. kujawsko-pomorskim

 

 

Wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które obejmują badania aplikacyjne i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego,
 • dużych przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, wyłącznie:
  • pod warunkiem zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu oraz
  • w przypadku przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.
 

Poziom dofinansowania:

 • Maksymalna intensywność pomocy: 80% wartości wydatków kwalifikujących,
 • Maksymalne dofinansowanie na jedno przedsiębiorstwo wynosi 200 000 EUR (pomoc de minimis).
 

Koszty kwalifikowane: 

 • koszty personelu,
 • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby przedsięwzięcia. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby przedsięwzięcia przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji przedsięwzięcia obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Przedmiotowe koszty nie mogą przekraczać 20% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem przedsięwzięcia.
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby przedsięwzięcia. Koszty doradztwa i równorzędnych usług nie mogą przekraczać 10% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem przedsięwzięcia;
 • koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowe koszty nie mogą przekraczać 10% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem przedsięwzięcia.
 Termin naboru:

 • od 19 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
 

 Budżet: 5 mln zł. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00