Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Dotacje na przetwórstwo i handel hurtowy produktami rolnymi

 

 

Wsparcie na realizację projektów dot. przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz modernizacji lub budowy zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. 

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. 
 

Poziom dofinansowania:

 • Maksymalna intensywność pomocy: 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • Maksymalne dofinansowanie na jedno przedsiębiorstwo wynosi 10 mln zł. 
 

Koszty kwalifikowane: 

 • budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych lub magazynowych oraz budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska;
 • zakup lub leasing maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska (w tym panele fotowoltaiczne);
 • zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania;
 • wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.
 • koszty ogólne tj. przygotowania dokumentacji technicznej projektu, biznesplanu, nadzoru budowlanego itp.

Projekty mogą otrzymać punkty m.in. za:

 • formę prowadzonej działalności (np. grupa producentów rolnych, związki grup producentów rolnych, organizacje producentów lub ich zrzeszenia, spółdzielnia);
 • innowacyjność projektu;
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości;
 • przetwarzanie produktów ekologicznych;
 • nabywanie surowców do produkcji na podstawie umów długoterminowych na poziomie powyżej 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych;
 • poziom bezrobocia w lokalizacji inwestycji;
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu;
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i/lub sprzedaży hurtowej: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż;
 • realizacji projektu przez podmioty produkujące pasze bez GMO.

Minimalna liczba punktów to 20 pkt. 

 Termin naboru:

 • wrzesień 2021 r.
 

 Budżet: 300 mln zł. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00