Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Beneficjenci:

  • Spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie będący przedsiębiorcami,
  • Powstające spółdzielnie energetyczne,
  • Rolnicy, w tym rolnicy z zarejestrowaną działalnością.
   

Poziomy dofinansowania: 

  • Pożyczka do 25 mln zł na warunkach preferencyjnych WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku lub rynkowych,
  • dotacja do 20 mln złotych.

Dodatkowe wymagania:

  • Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Istotne w pozytywnej ocenie wniosku jest posiadanie niezbędnych do realizacji projektu pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz zapewnienie środków finansowych. Im bardziej zaawansowane prace dokumentacyjne nad projektem, tym wyższa ocena samego projektu.
  • Dodatkowo oceniana jest m.in. wysokość wnioskowanego dofinansowania na jednostkową redukcję rocznej emisji CO2, na 1 MWh planowanej ilości wytworzonej energii w ciągu roku, ekoinnowacyjność czy system zarządzania środowiskowego w organizacji.

Budżet: 1 mld PLN

Termin naboru:

  •  25.01.2023 do 15.12.2023 r.
   
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00