Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Dotacje dla sektora rolno-spożywczego w ramach PROW – wydłużenie naboru

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła nabór wniosków w ramach poddziałania 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój do 29 grudnia 2021 r.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 mln zł. 

Na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadzono następujące zmiany tj. 

Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania, nabór skierowany jest tylko dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro,  małych, średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wprowadzono możliwości rozliczania zobowiązania do nabywania produktów rolnych w wysokości 75% nabywanych, przetwarzanych lub przechowywanych produktów rolnych od rolników lub grup producentów, w odniesieniu do całego 5-letniego okresu trwania zobowiązania, bez konieczności spełnienia tego zobowiązania w każdym objętym tym okresem roku.

Na podstawie rozporządzenia unijnego wydłużono również okres realizacji PROW 2014-2020 o 2 lata, co oznacza, że zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową dla poddziałania 4.2 będzie możliwe do dnia 30 czerwca 2025 r.

Szczegóły w zakładce Dotacje.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00