Strona główna / Dotacje / Inwestycje i infrastruktura B+R

„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (2.1 POIR)

 

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców, które będą służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i/lub usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Beneficjenci:
Przedsiębiorstwa MŚP i duże

Poziomy dofinansowania:

  • w zakresie infrastruktury nawet 70% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od regiony (zgodnie z mapą pomocy regionalnej)
  • w zakresie prac rozwojowych do 45% wartości kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych

  • 50 000 000 EUR
   

Dodatkowe warunki:

  • obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest agenda badawcza,
  • w przypadku dużych przedsiębiorstw obligatoryjnym jest nawiązanie współpracy z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO

Termin naboru:

  • od 14 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Budżet:

  • 350 mln PLN.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00