Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)

 

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Beneficjenci:

  •  mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość premii technologicznej:

 6 mln zł

 

Dodatkowe warunki:

  • Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

  • Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest promesa kredytowa lub warunkowa umowa kredytowa.

Termin naboru:

od 15 października 2019r. do 24 czerwca 2020 r.

Budżet konkursu:
ok. 350 mln PLN.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00