Strona główna / Aktualności / Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Zmiany w Programie „Granty rządowe”

Wróć do listy
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Pod koniec marca 2021 roku zostały wprowadzone zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” na podstawie którego przyznawane są tzw. Granty rządowe. Modyfikacje jakie zostały przeprowadzone w Programie dotyczą głównie zasad przyznawania wsparcia.

Do głównych zmian w kryteriach ilościowych zalicza się m.in.:

  • zmniejszenie minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych w przypadku inwestycji strategicznej oraz innowacyjnej;
  • wprowadzenie dodatkowej kategorii przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorca „rozwijający się” (zatrudniający poniżej 1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln EUR).
  • wprowadzenie zróżnicowania podmiotów ze względu na ich wielkość, a tym samym progresji dot. pułapów kryteriów ilościowych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Programu, progresja obowiązywać będzie do 31 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia (jako działanie mające na celu zapobieganie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19).

Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem.

W ramach Programu wsparcie udzielane jest z dwóch tytułów:

  • kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy – przewidziane jest dla inwestycji w Centrum Usług Biznesowych oraz w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych (7,5 tys. do 15 tys. zł na jedno nowoutworzone miejsce pracy),
  • kosztów kwalifikowanych inwestycji – przewidziane jest dla inwestycji Strategicznej, Innowacyjnej oraz w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych (poziom dofinansowania od 5 do 25% kosztów inwestycji).

Wsparcie w ramach Programu udzielane jest do końca 2025 r. Formularz – informacje o projekcie w trybie ciągłym składany jest do PAIH, który podlega indywidualnej ocenie przez Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, a ostateczną decyzję o wsparciu podejmuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00