Strona główna / Aktualności / Krajowy Plan Odbudowy

Wsparcie dla klastrów i spółdzielni energetycznych

Wróć do listy
Krajowy Plan Odbudowy

W ramach KPO klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz JST i ich związki mogą wziąć udział w naborze na wsparcie przedinwestycyjne. W jego ramach będą finansowane projekty opracowujące dokumenty na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej, ale też niezbędne analizy i dokumentacje do przeprowadzenia późniejszej inwestycji. Wsparcie można uzyskać na:

 • Strategie lokalnego rozwoju rynku energii;
 • Analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
 • Inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury) i ich potencjału;
 • Studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due diligence;
 • Dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe;
 • Analiza docelowego montażu finansowego inwestycji;
 • Zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych

Wnioski będzie można składać od IV kwartału 2022/I kwartału 2023 do 31 lipca 2023 roku z planowanym rozstrzygnięciem pod koniec 2023 roku.

Instytucją organizującą nabór będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Maksymalna kwota dofinansowania w tym zakresie wynosi 1,5 mln zł na jeden klaster energii, 400 tys. zł na spółdzielnię energetyczną oraz 1,5 mln zł na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Maksymalny poziom dofinansowania ma wynieść do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Sami członkowie klastrów energii lub spółdzielnie energetyczne będą mogli również uzyskać dofinansowanie w ramach naboru na demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne. W przypadku tego naboru wsparcie inwestycyjne jest ukierunkowane na demonstrację rozwiązań inwestycyjnych oraz modeli biznesowych. Na podstawie dokumentów rządowych dotyczących KPO możemy założyć ogólny zakres finansowania dla tego naboru:

 • nowe źródła OZE;
 • infrastruktura uzupełniająca dla innych niż energia elektryczna technologii;
 • infrastruktura towarzysząca (np. komponenty sieciowe);
 • magazyny energii;
 • oprogramowanie IT do zarządzania społecznością energetyczną oraz do optymalizacji energetycznej;
 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego na czas realizacji inwestycji.

Wnioski będzie można składać od I kwartału 2023 do końca 2023 roku z planowanym rozstrzygnięciem w II półroczu 2024 roku, a maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcia inwestycyjnego może wynieść ok. 23-27 mln zł na jedną społeczność energetyczną.

Instytucją organizującą nabór w tym przypadku również będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00