Strona główna / Aktualności / Pakiet antykryzysowy

Ułatwienia dla inwestorów ubiegających się o zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Wróć do listy
Pakiet antykryzysowy

Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Planowane jest wprowadzenie następujących zmian:

  1. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, zostaną obniżone o:
  • 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji związanej z „nowoczesnymi usługami dla biznesu”;
  • 98% na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;

  • 95% na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;

  • 90% – na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców;

  • 50% – w przypadku inwestycji dużego lub średniego przedsiębiorcy w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

2. Duże przedsiębiorstwa działające na terenie woj. mazowieckiego, będą mogły korzystać z pomocy inwestycyjnej w ramach projektów wychodzących poza zakres dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie będzie mogła przekroczyć kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z decyzją o wsparciu. 

4. Rozszerzenie terenów, na których wymagane są minimalne nakłady inwestycyjne w wysokości 10 mln PLN na gminy graniczące z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, a także gminie graniczącej z gminą, w której położone jest takie miasto średnie.

5. Zmianie ulegnie lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w związku z jej aktualizacją dokonaną na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Liczba miast na tej liście ulegnie zwiększeniu ze 122 do 139.

Proponowane zmiany w Rozporządzeniu mogą pozytywnie wpłynąć na działalność inwestycyjną polskich przedsiębiorstw, jednak warto pamiętać, że zmiany w rozporządzeniu utracą swoją ważność po upływie trzech lat od dnia ogłoszenia, stąd też przedsiębiorcy będą mieli ograniczony czas na skorzystanie z powyższych ułatwień.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00