Strona główna / Aktualności / Fundusze europejskie

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych

Wróć do listy
Fundusze europejskie

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w sieci TEN-T w ramach Instrumentu „Łącząc Europę 2” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2). Dostępna alokacja w ramach tej puli środków wynosi 375 mln euro. Dofinansowanie można uzyskać na:

 • infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż sieci drogowej TEN-T tj.
  1. publicznie dostępnych stacji ładowania o minimalnej mocy wyjściowej wynoszącej 150 kW dedykowanych pojazdom lekkim, publicznie dostępnych stacji ładowania dla pojazdów ciężkich, o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW oraz przyłączy sieciowych o minimalnej mocy 600 kVA;
  2. publicznie dostępnych stacji ładowania na bezpiecznych parkingach wzdłuż sieci drogowej TEN-T – stacje ładowania o mocy wyjściowej minimum 150 kW dedykowane pojazdom ciężkim oraz przyłącza sieciowe o minimalnej mocy 600 kVA;
  3. publicznie dostępnych stacji ładowania w węzłach miejskich sieci TEN-T – wyłącznie stacje ładowania dla pojazdów ciężarowych o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW oraz przyłącza sieciowe o minimalnej mocy 600 kVA;
 • infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych – dofinansowania na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych dla:
  1. stacji ładowania akumulatorów zasilających transport publiczny w węzłach miejskich sieci TEN-T,
  2. stacji ładujących dla statków żeglugi śródlądowej i morskiej,
  3. urządzeń do ładowania zasilających pojazdy i sprzęt portowy w portach śródlądowych i morskich, elektryfikacji operacji naziemnych w portach lotniczych.
 • infrastrukturę tankowania wodoru – dofinansowania na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych dla:
  1. publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru dla pojazdów lekkich i ciężkich na sieci drogowej TEN-T (z dopuszczalnym buforem 10 km) oraz w węzłach miejskich sieci TEN-T,
  2. stacji tankowania wodoru dla transportu publicznego,
  3. stacji tankowania wodoru dla statków śródlądowych i morskich,
  4. urządzeń do uzupełniania paliwa zaopatrujących pojazdy i sprzęt portowy,
  5. stacji uzupełniania paliwa zaopatrujące kolej.
 • infrastrukturę do tankowania LNG w portach morskich i śródlądowych sieci TEN-T – współfinansowanie na poziomie 20% wydatków kwalifikowalnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczących paliw alternatywnych prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnej alokacji. Wyznaczono kilka terminów naboru:

 • 10 listopada 2022 (na ten termin minął już czas na złożenie fiszek projektowych i dokumentacji aplikacyjnej)
 • 13 kwietnia 2023
 • 19 września 2023

Wnioski o dofinansowanie składane są bezpośrednio do KE ale wcześniej wszystkie projekty muszą zostać wstępnie zweryfikowane przez Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w ramach preselekcji. Dla obecnie trwającej rundy, propozycje projektów powinny zostać złożone do MFiPR do 13 stycznia 2023 r. a kompletna dokumentacja najpóźniej do 22 lutego 2023 r.

Kolejny nabór w ramach CEF dla sektora transportu (na łączną kwotę ponad 5 miliardów EUR) został ogłoszony 13 września 2022 roku.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00