Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Granty na transfer technologii – zwiększenie alokacji w konkursie

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu 5/2021 Projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji (2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii POIR 2014-2020) organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP.

W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na zakup wartości niematerialnych i prawnych tj. koszt nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii o charakterze innowacyjnym takich jak:

 • patenty lub zgłoszenia patentów,
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych),
 • prawa do chronionych odmian roślin,
 • topografia układów scalonych,
 • know-how.

Główne wymogi to:

 • technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7,
 • innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat (wymagana opinia o innowacyjności technologii wydana przez podmiot niezależny i niezwiązany z Wnioskodawcą oraz z Dawcą),
 • dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie,
 • 3-letni okres trwałości rezultatów projektu,
 • projekt wpisuje się w minimum jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Poziom dofinansowania:

 • mak. 70% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis),
 • min. wartość dofinansowania 150 tys. zł,
 • mak. wartość dofinansowania 200 tys. euro.

Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej) lub pomocy de minimis.

Budżet konkursu: 12,5 mln zł (zwiększenie z 5,5 mln zł)

Termin naboru: od 8 października do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji (ARP może zawiesić konkurs w przypadku przekroczenia o 150% środków przeznaczonych na konkurs). 

Na dzień 28.11.2021 wykorzystanie alokacji wynosi  99,34%. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00