Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Działanie 16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

 • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów
 • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów
 

Beneficjenci

 • Grupa operacyjna EPI w skład której mogą wejść rolnicy, właściciele lasów, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze.
 

Wysokość kosztów kwalifikowanych:

 • w przypadku kosztów ogólnych – 100% kosztów kwalifikowalnych (uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20 % sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów bieżących
 • w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych
 • w przypadku kosztów inwestycyjnych – 50% kosztów kwalifikowalnych
 • koszty bieżące – w formie ryczałtu do 20% kosztów kwalifikowanych

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Na jedną grupę operacyjną – 11 000 000 zł (w tym na koszty ogólne -> 1 000 000 zł)
 • Maksymalna wysokość pomocy na jedna operacje -> 5 500 000 zł
 • Wartość kosztów ogólnych – 500 000 zł
 

Dodatkowe warunki:

 • Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi
  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a w przypadku, gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 

Termin naboru:

 •  październik/listopad 2020 r.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00